ZAP i Skovlunde, ZAP

Rosenlundskolen
Ejbyvej 47 Skovlunde ZAP
44 77 39 21
Lundebjergskolen
Lundebjerg 72 Skovlunde ZAP
44 77 39 60
Thomasskolen
Dyregårdsvej 9 Skovlunde ZAP
44 66 01 66