Kan man sige nej til at blive fritstillet?

Fritstilling er det juridiske udtryk for, at din arbejdsgiver siger nej tak til at bruge din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Du kan altså ikke kræve at blive fritstillet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Kan man få refusion for en syg medarbejder som er fritstillet?

Nej - når man er fritstillet, er man ikke længere forpligtet til at oplyse noget til sin arbejdsgiver, medmindre det er særlig aftalt. Men - det ville da være et pænt træk, idet arbejdsgiveren i så fald evt. kan refusion for lønnen i sygeperioden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvad er reglerne for fritstilling?

Du skal ikke møde på arbejde og står ikke til rådighed, men har pligt til at søge job i opsigelsesperioden, fordi du skal gøre dit for at begrænse din tidligere arbejdsgivers udgifter til din løn. Du må ikke starte en konkurrerende virksomhed op i fritstillingsperioden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Er man stadig ansat når man er fritstillet?

Hvis du er blevet afskediget, kan din arbejdsgiver vælge at fritstille dig. Hvis du bliver fritstillet, er du fortsat ansat og får løn, men skal ikke arbejde i opsigelsesperioden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvis en ansat fritstilles kan vedkommende tage nyt arbejde i opsigelsesperioden?

Du kan kun påbegynde nyt job i din opsigelsesperiode, hvis du er fritstillet eller suspenderet. Hvis du er suspenderet, skal du fortsat stå til rådighed for din arbejdsgiver. Du kan derfor kun påbegynde nyt job, hvis det ikke strider med din loyalitetsforpligtelse, og du ikke er forhindret i at tage et bijob.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ase.dk

Hvis du bliver fritstillet - Det Faglige HusTrouvé 41 relaterede spørgsmål fundet

Kan man nægte fritstilling?

At blive fritstillet betyder, at du beholder din løn og medarbejdergoder i opsigelsesperioden, men at du ikke møder på arbejde eller løser dine sædvanlige opgaver. Det er din arbejdsgiver, der beslutter om, om du skal fritstilles eller ej. Du kan derfor ikke kræve at blive fritstillet, når du bliver opsagt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ida.dk

Kan man få dobbelt løn når man er fritstillet?

I fritstillingsperioden kan arbejdsgiveren modregne din indtægt fra et nyt arbejde i den løn, som skal udbetales i fritstillingsperioden. Er du funktionær, må arbejdsgiveren imidlertid ikke modregne din indtægt for de første tre måneder (kaldet minimalerstatningsperioden). I den periode kan du altså få "dobbelt løn".

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvad sker der hvis man ikke dukker op i opsigelsesperioden?

Hvis du ikke overholder dit varsel

Overholder du ikke dit varsel, kan din arbejdsgiver ofte kræve en erstatning. Erstatningen svarer normalt til lønnen i det antal dage, du går før tid. Der gælder særlige regler for funktionærer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvad sker der hvis man bliver fritstillet?

Hvis du bliver fritstillet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Når du er opsagt eller selv har sagt op, fortsætter du med at arbejde på samme måde som hidtil, indtil opsigelsesvarslet er udløbet. Du har dog ret til i fornødent omfang at få fri med løn til jobsøgning.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sl.dk

Er der forskel på at blive opsagt og fyret?

En opsigelse sker ved, at du enten selv opsiger dit job, eller ved at arbejdsgiver opsiger dig - sidstnævnte kaldes en fyring. Det er også muligt, at dig og arbejdsgiver i fællesskab aftaler din opsigelses - en såkaldt fratrædelsesaftale. Med en opsigelse følger som regel et opsigelsesvarsel.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Kan man melde sig syg i sin opsigelsesperiode?

Det er din egen læge, der afgør, om du kan eller skal være sygemeldt i din opsigelsesperiode. Du er syg, når du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, som ikke er selvforskyldt. Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at dette er opfyldt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvor lang tid kan man være fritstillet?

Fritstilling og funktionærloven

Er det en funktionær, der for eksempel har 4 måneders opsigelse, og også er fritstillet i 4 måneder, vil arbejdsgiver godt kunne modregne medarbejderens nye løn i lønnen for den fjerde måned. Med andre ord har en fritstillet funktionær mulighed for at få dobbelt løn i op til 3 måneder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dataloen.dk

Kan man holde ferie når man er fritstillet?

Ferie hvis du er fritstillet

Fritstilling skal betragtes som et automatisk pålæg om, at du skal holde ferie. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver altså ikke eksplicit at pålægge dig ferie. Opsigelsesperioden skal dog fortsat kunne rumme længden på både varsel og den ferie, du har til gode.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk

Kan man bede om at blive fyret?

Ret til begrundelse for fyring. En fyring kan være sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Fyringen kan også være begrundet sagligt i forhold, der har med dig at gøre. Din arbejdsgiver skal være i stand til at dokumentere grundlaget for fyringen og for sin indsats for at fastholde dig i jobbet inden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan man blive fritstillet efter opsigelse?

Skal jeg møde ind på min arbejdsplads? Hvis du er blevet opsagt, eller selv har opsagt din stilling, kan du blive fritstillet. Du har som udgangspunkt pligt til at stille din arbejdskraft til rådighed i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver er ligeledes forpligtet til at betale din løn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på arbejdsret.dk

Hvor længe kan man være sygemeldt uden fyring?

En opsigelse med henvisning til 120-dages-reglen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, mens medarbejderen stadig er syg. Det betyder, at medarbejderen skal have været syg i 120 dage (man kan altså ikke opsige på den 120. sygedag), og at man ikke skal vente for længe efter udløbet af de 120 dage.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Kan man få dagpenge hvis man er fritstillet?

Du kan ikke modtage ydelser som fx dagpenge, mens du er fritstillet. Hvis du ikke overholder denne regel, kan din arbejdsgiver nægte at betale din løn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvorfor fritstiller man?

Hvis I ikke eller kun delvist har brug for en medarbejders arbejdskraft, når I opsiger denne, kan I vælge enten at fritstille eller suspendere medarbejderen. Ved fritstilling skal medarbejderen ikke længere møde på arbejde, og ved suspension skal medarbejderen møde i det omfang, I har brug for dennes arbejdskraft.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskindustri.dk

Hvornår skal man melde sig ledig fritstillet?

Du har pligt til at melde dig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde, mens du er fritstillet. Du kan dog ikke modtage ydelser som fx dagpenge i fritstillingsperioden. Hvis du ikke overholder den regel, kan din arbejdsgiver afvise at betale din løn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på finansbureauet.dk

Hvor mange måneders løn ved fyring?

I funktionærlovens § 2a står, at en medarbejder, der bliver fyret efter at have været ansat i mindst 12 år, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen er på 1 måneds løn. Hvis du har været ansat i mindst 17 år, så er godtgørelsen på 3 måneders løn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på djoef.dk

Kan man blive tvunget til at holde ferie i opsigelsesperioden?

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du holder hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har højst 3 måneders opsigelse. Heller ikke selvom ferien er varslet inden opsigelsen. Men du må gerne holde hovedferien i opsigelsesperioden, hvis I kan blive enige om det.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan min chef bare fyre mig?

Du skal have en saglig grund til at afskedige din medarbejder. Nedskæringer, omlægninger, omstruktureringer og almindelige besparelser er altid saglig grund til at afskedige én eller flere medarbejdere. Det er ikke nødvendigt at være på fallittens rand.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ageras.dk

Hvad er en god fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du skal fratræde din stilling. Den kan betragtes som erstatning for den traditionelle opsigelse. Fratrædelsesaftalen er hensigtsmæssig for din arbejdsgiver, hvis vedkommende ønsker at give dig en favorabel afsked for din arbejdsindsats.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad skriver man i en fritstilling?

Det er vigtigt at få din fritstilling eller suspension på skrift. Det kan være i form af et tillæg til din opsigelse eller en e-mail fra din arbejdsgiver. Når du er fritstillet, er du forpligtet til at begrænse virksomhedens udgifter til løn mest muligt. Det betyder, at du skal forsøge at finde andet arbejde.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lederne.dk

Kan man selv sige op i opsigelsesperioden?

Hvis du er blevet sagt op, kan du vælge selv at sige op i opsigelsesperioden, for eksempel hvis du har fået nyt job. Det hedder at kontraopsige. Hvis du kontraopsiger, skal du være opmærksom på, at du kan miste visse fordele, du måske har forhandlet dig til i forbindelse med din fyring.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk
Forrige artikel
Hvordan finder man forskriften for en lineær funktion ud fra to punkter?
Næste artikel
Er den brækket eller forstuvet?