Kan man få dobbelt løn ved fyring?

Hvis du har mere end 3 måneders opsigelse, vil din arbejdsgiver kunne modregne lønnen, du tjener et andet sted, i lønnen, du ellers ville have modtaget udover minimalerstatningen. Din arbejdsgiver kan modregne, medmindre I aftaler andet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan man få dobbeltløn ved fyring?

Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. Nogle gange vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn. Ellers vil din nuværende arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det nye arbejde i lønudbetalingerne fra ham.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sl.dk

Kan man få dobbelt løn når man er fritstillet?

I fritstillingsperioden kan arbejdsgiveren modregne din indtægt fra et nyt arbejde i den løn, som skal udbetales i fritstillingsperioden. Er du funktionær, må arbejdsgiveren imidlertid ikke modregne din indtægt for de første tre måneder (kaldet minimalerstatningsperioden). I den periode kan du altså få "dobbelt løn".

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvis man bliver fyret får man så løn?

I funktionærlovens § 2a står, at en medarbejder, der bliver fyret efter at have været ansat i mindst 12 år, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen er på 1 måneds løn. Hvis du har været ansat i mindst 17 år, så er godtgørelsen på 3 måneders løn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på djoef.dk

Er der forskel på at blive opsagt og fyret?

En opsigelse sker ved, at du enten selv opsiger dit job, eller ved at arbejdsgiver opsiger dig - sidstnævnte kaldes en fyring. Det er også muligt, at dig og arbejdsgiver i fællesskab aftaler din opsigelses - en såkaldt fratrædelsesaftale. Med en opsigelse følger som regel et opsigelsesvarsel.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Milles hemmelige verden – et liv med Rett syndromTrouvé 39 relaterede spørgsmål fundet

Kan min chef bare fyre mig?

Du skal have en saglig grund til at afskedige din medarbejder. Nedskæringer, omlægninger, omstruktureringer og almindelige besparelser er altid saglig grund til at afskedige én eller flere medarbejdere. Det er ikke nødvendigt at være på fallittens rand.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ageras.dk

Kan man holde ferie når man er fritstillet?

Ferie hvis du er fritstillet

Fritstilling skal betragtes som et automatisk pålæg om, at du skal holde ferie. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver altså ikke eksplicit at pålægge dig ferie. Opsigelsesperioden skal dog fortsat kunne rumme længden på både varsel og den ferie, du har til gode.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk

Hvor lang tid skal man arbejde efter man er blevet fyret?

Udgangspunktet for en opsigelsesperiode er, at du skal møde på arbejde og udføre dine sædvanlige arbejdsopgaver i opsigelsesperioden. Derfor kan du ikke begynde et nyt arbejde i opsigelsesperioden, hvis du er blevet opsagt. I opsigelsesperioden har du til gengæld mulighed for at gå til jobsamtaler i arbejdstiden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ida.dk

Kan man melde sig syg i sin opsigelsesperiode?

Det er din egen læge, der afgør, om du kan eller skal være sygemeldt i din opsigelsesperiode. Du er syg, når du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, som ikke er selvforskyldt. Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at dette er opfyldt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Kan man forlange at blive fritstillet?

Fritstilling er det juridiske udtryk for, at din arbejdsgiver siger nej tak til at bruge din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Du kan altså ikke kræve at blive fritstillet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvordan bliver man fritstillet ved fyring?

Hvis du er blevet afskediget, kan din arbejdsgiver vælge at fritstille dig.
...
Fritstillet ved fyring
  1. Du kan begynde nyt arbejde, mens du er fritstillet.
  2. Du får mindst 3 måneders løn, uanset om du får nyt job og løn fra en ny arbejdsgiver.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan arbejdsgiver modregne i løn?

Tilbagebetaling kan således alene kræves, når medarbejderen vidste eller burde vide, at der blev udbetalt for meget i løn. Hvis medarbejderen således f. eks. har direkte viden eller har afgivet fejlagtige oplysninger taler det for, at arbejdsgiver kan foretage modregning i lønnen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskerhverv.dk

Hvor meget får man i fratrædelsesgodtgørelse?

Lang anciennitet giver ret til godtgørelse

Funktionærer har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat i 12 eller 17 år. Det er en betingelse, at medarbejderen bliver opsagt og også faktisk fratræder sin stilling. Godtgørelsen udgør 1 eller 3 måneders løn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskindustri.dk

Hvad er mine rettigheder ved fyring?

Hvis du bliver fyret, kan du have ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du som ansat med en offentlig overenskomst, eller du er ansat efter funktionærloven af en privat arbejdsgiver. Du har ret til 1 månedsløn, der udbetales, når du fratræder, hvis du har været ansat uafbrudt i mere end 12 år.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvor lang tid kan man være sygemeldt før man bliver fyret?

En opsigelse med henvisning til 120-dages-reglen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, mens medarbejderen stadig er syg. Det betyder, at medarbejderen skal have været syg i 120 dage (man kan altså ikke opsige på den 120. sygedag), og at man ikke skal vente for længe efter udløbet af de 120 dage.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad er en god fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du skal fratræde din stilling. Den kan betragtes som erstatning for den traditionelle opsigelse. Fratrædelsesaftalen er hensigtsmæssig for din arbejdsgiver, hvis vedkommende ønsker at give dig en favorabel afsked for din arbejdsindsats.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad sker der hvis man ikke møder op i opsigelsesperioden?

Hvis du bliver fritstillet i opsigelsesperioden, betyder det, at du ikke skal møde op på arbejde under opsigelsesperioden. Du vil stadigvæk få udbetalt din sædvanlige løn, og du har en pligt til at søge nyt job under din fritstilling.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad sker der hvis man ikke kommer i sin opsigelsesperiode?

Hvis du ikke overholder dit varsel

Overholder du ikke dit varsel, kan din arbejdsgiver ofte kræve en erstatning. Erstatningen svarer normalt til lønnen i det antal dage, du går før tid. Der gælder særlige regler for funktionærer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvis man finder job i opsigelsesperioden?

Du har ikke pligt til at søge job i opsigelsesperioden og må ikke tage job hos konkurrerende virksomheder. Hvis du finder et nyt job, mens du er suspenderet, kan du i nogle tilfælde begynde i dit nye job og fortsat være suspenderet og modtage løn fra din gamle arbejdsgiver.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Hvornår kan man få dagpenge efter fyring?

Din arbejdsgiver betaler dine første dage som ledig

Er du blevet opsagt, kan du få dagpenge fra din første dag som ledig. Din arbejdsgiver skal betale de 2 første ledighedsdage - det kaldes G-dage (dagpengegodtgørelse).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aka.dk

Kan man godt blive fyret uden grund?

Du har altid krav på at få en begrundelse for opsigelsen. Om der skal være givet en advarsel først afhænger af, hvad begrundelsen er. Hvis opsigelsen er begrundet i medarbejderens forhold (dårligt arbejde, misligholdelse, samarbejdsproblemer el. lign) skal der som udgangspunkt være givet en advarsel først.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Kan man nægte at skrive under på en opsigelse?

Opsigelsen skal være kommet frem til funktionæren senest før månedsskiftet, og bevisbyrden herfor er arbejdsgiverens. Det er ikke et krav at en opsigelse er underskrevet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Kan man få refusion for en syg medarbejder som er fritstillet?

Nej - når man er fritstillet, er man ikke længere forpligtet til at oplyse noget til sin arbejdsgiver, medmindre det er særlig aftalt. Men - det ville da være et pænt træk, idet arbejdsgiveren i så fald evt. kan refusion for lønnen i sygeperioden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Kan man få understøttelse når man er fritstillet?

Du kan ikke modtage ydelser som fx dagpenge, mens du er fritstillet. Hvis du ikke overholder denne regel, kan din arbejdsgiver nægte at betale din løn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvis en ansat fritstilles kan vedkommende tage nyt arbejde i opsigelsesperioden?

Hvis du er fritstillet, betyder det, at virksomheden giver endeligt afkald på din arbejdskraft, og du skal derfor ikke stå til rådighed for din arbejdsgiver. Det betyder ligeledes, at du kan starte nyt arbejde i opsigelsesperioden, hvis du er blevet fritstillet – dog ikke i en konkurrerende virksomhed.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lederne.dk
Forrige artikel
Er Tea Tree Oil godt for huden?
Næste artikel
Hvor mange danskere er over 90 år?