Kan man få dansk statsborgerskab uden permanent opholdstilladelse?

Det er normalt krav, at du har en tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark. Du skal bo fast i Danmark og være registreret på en dansk adresse i Det Centrale Personregister (CPR-registeret). For at opnå dansk statsborgerskab skal du have opholdt dig lovligt i Danmark i 9 år uafbrudt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvad er kravene for at få dansk statsborgerskab?

Hvordan kan jeg få dansk statsborgerskab ved naturalisation - dvs. ved lov?
 • afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet.
 • tidsubegrænset opholdstilladelse i minimum 2 år når loven vedtages og bopæl i Danmark.
 • ophold.
 • kriminalitet.
 • gæld til det offentlige.
 • selvforsørgelse.
 • danskkundskaber.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvornår har man ret til dansk statsborgerskab?

Det er normalt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark. Dette fremgår af § 7, stk. 1 i cirkulæreskrivelse nr. 9461 af 17.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uim.dk

Hvor længe må man opholde sig i Danmark uden opholdstilladelse?

Som statsborger i et EU/EØS-land kan du frit rejse ind og opholde dig i Danmark i op til tre måneder. Hvis du søger arbejde i denne periode, kan du forlænge opholdet fra tre til seks måneder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvem kan ikke få dansk statsborgerskab?

Du skal have haft ni års uafbrudt ophold i Danmark. Der gælder undtagelser til særlige grupper såsom flygtninge, børn, ægtefæller til danske statsborgere osv. (læs mere). Hvis du er idømt en straf for visse typer af kriminalitet, kan du ikke få dansk statsborgerskab.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Noor kan ikke få dansk statsborgerskab | Hvad tænker du om mig?Trouvé 26 relaterede spørgsmål fundet

Hvor meget koster det at få dansk statsborgerskab?

Ved indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab for ansøgere, der ikke er fyldt 18 år, betales ikke gebyr. For ansøgere, der er fyldt 18 år, koster det 4.000 kr. i gebyr at søge om dansk statsborgerskab. Der betales kun gebyr én gang.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uim.dk

Kan du blive dansk statsborger?

Betingelser for statsborgerskab
 • Afgive en erklæring om troskab og loyalitet.
 • Have tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.
 • Have haft ni års uafbrudt ophold i Danmark.
 • Ikke have begået visse typer af kriminalitet.
 • Ikke have forfalden gæld til det offentlige.
 • Forsørge sig selv.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad sker der hvis man ikke har opholdstilladelse?

Hvis din tilladelse er bortfaldet, betyder det, at du ikke længere har ret til at opholde dig i Danmark. Du kan altså risikere, at du ikke får lov til at vende tilbage til Danmark efter at du har været ude af landet. Hvis din tilladelse er bortfaldet, skal du starte forfra med at ansøge om opholdstilladelse i Danmark.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvad sker der hvis man får afslag på permanent opholdstilladelse?

Når du får afslag på en ansøgning om permanent opholdstilladelse, vil Udlændingestyrelsen eller SIRI automatisk tage stilling til, om du kan få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse. Du vil derfor også modtage en afgørelse om forlængelse af din opholdstilladelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Kan man få midlertidig opholdstilladelse?

Med en midlertidig opholdstilladelse får du lov til at bo i Danmark i en tidsbegrænset periode. Opholdstilladelsen skal altså forlænges før sit udløb, hvis du ønsker at blive boende i Danmark.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Hvor mange rigtige skal man have for at blive dansk statsborger?

Samlet skal man svare rigtigt på minimum 36 af de 45 spørgsmål - og minimum fire korrekte svar ud af de fem spørgsmål om danske værdier. Til prøven har ansøgerne i alt 45 minutter til at besvare spørgsmålene i indfødsretsprøven.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvor mange udlændinge har fået dansk statsborgerskab?

I alt har 290.419 indvandrere og efterkommere dansk statsborgerskab i 2022, heraf har 153.262 oprindelse i MENAPT-lande og Tyrkiet. Dette svarer til, at ca. 53 pct. af alle indvandrere og efterkommer med oprindelse i MENAPT-lande og Tyrkiet har dansk statsborgerskab.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på integrationsbarometer.dk

Er man dansk statsborger hvis man har dansk pas?

Når man får dansk statsborgerskab, får man også dansk pas. Dette er et symbol på, at man er statsborger i Danmark, men det bruges også som legimitation og til ind- og udrejse af landet i forbindelse med ferier, rejser og så videre.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nemfamiliesammenfoering.dk

Hvad er regler for at få permanent opholdstilladelse?

Du skal have boet lovligt i Danmark uafbrudt i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller § 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3 (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvad skal der til for at få opholdstilladelse i Danmark?

De grundlæggende betingelser:
 1. Du skal være over 18 år.
 2. Du skal fortsat opfylde betingelserne for din nuværende opholdstilladelse.
 3. Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst otte år.
 4. Du må ikke have begået visse former for kriminalitet.
 5. Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad bestemmer ens statsborgerskab?

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Et barn født fra og med den 1. juli 2014 får automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faren, moren eller medmoren er dansk. For børn født før denne dato vil det afhænge af den lov, der var gældende, da barnet blev født.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uim.dk

Hvor meget koster det at få permanent opholdstilladelse?

Gebyr: Det koster DKK 4.000,- i gebyr til Udlændingestyrelsen at søge om permanent opholdstilladelse. Hvis man søger om dette og modtager et afslag bliver ens midlertidig opholdstilladelse automatisk forlænget. Søger man om EU permanent opholdstilladelse er det gratis.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nemfamiliesammenfoering.dk

Hvor lang tid tager permanent opholdstilladelse?

Det er en grundlæggende betingelse for at få permanent ophold, at du har haft mindst 8 års uafbrudt lovligt ophold i Danmark på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent ophold.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Kan man få frataget sin permanent opholdstilladelse?

Hvis du opholder dig uden for Danmark længere end de 6 eller 12 måneder i træk, bortfalder din opholdstilladelse automatisk. En permanent opholdstilladelse bortfalder også, hvis du opgiver din bopæl og udrejser, eller hvis du opholder dig uden for Danmark i mere end 12 måneder i træk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Hvor mange timer skal man arbejde for at få permanent opholdstilladelse?

For at få permanent opholdstilladelse er det et krav, at du er i arbejde (mindst 15 timer om ugen) på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Kan man sælge sin opholdstilladelse?

Hvis Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at din opholdstilladelse er bortfaldet, kan du som udgangspunkt ikke vende tilbage til Danmark. Ønsker du at vende tilbage til Danmark, skal du derfor normalt ansøge om en ny opholdstilladelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyidanmark.dk

Kan man bo i Danmark uden dansk statsborgerskab?

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på uim.dk

Hvor skal man søge om dansk statsborgerskab?

Her kan du søge om dansk statsborgerskab ved naturalisation (dvs.
...
Sådan gør du
 1. Log ind med dit NemID/MitID.
 2. Udfyld de trin, du bliver ledt igennem (du har mulighed for at gemme ansøgningen undervejs)
 3. Når ansøgningen er udfyldt, får du til sidst en kvittering.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad koster dansker testen?

Pris og datoer for Indfødsretsprøven

Pris: 847,- kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på speakspeak.dk

Hvor er det nemmest at få statsborgerskab?

Et af de nemmeste lande at blive statsborger er Argentina. Det er et land i Sydamerika, hvor du for at blive statsborger skal kunne spansk på et niveau, der svarer til at du kan holde en samtale kørende med de lokale. Det eneste andet store krav er, at du har opholdt dig i landet i to år.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eho.dk
Forrige artikel
Hvad kalder man også brændevin?
Næste artikel
Hvad snakker man på Sjælland?