Hvornår kan min arbejdsgiver forlange en lægeerklæring?

Det er i Funktionærloven bestemt, at arbejdsgiver efter funktionærens sygefravær af mindst 14 dages varighed kan afkræve denne en såkaldt varighedsattest. Lægen bør forlange skriftlig anmodning. Det skal heraf fremgå, hvor længe fraværet har varet, og at den ansatte er funktionær.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Kan arbejde kræve lægeerklæring?

Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for din sygdom fra 1. sygedag. Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, om denne dokumentation skal være en tro og love-erklæring eller en lægeerklæring.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvorfor beder arbejdsgiver om lægeerklæring?

Hvis en arbejdsgiver har behov for lægelig dokumentation for, at den ansattes fravær er lovligt, dvs. at det skyldes sygdom, kan arbejdsgiveren anmode om en friattest, dvs. en lægeerklæring, hvori lægen erklærer, at den ansatte er syg. Arbejdsgiveren har ret til at bede om friattest allerede fra første sygedag.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk

Kan man melde sig syg uden lægeerklæring?

Dokumentation for sygdom

Det kan fremgå af din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog, at du af dig selv skal komme med dokumentation for din sygdom. Så er det vigtigt, at du husker det. Din arbejdsgiver har ikke pligt til at minde dig om det.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvad må arbejdsgiver spørge om ved sygdom?

+ Du må gerne spørge, om der måske er arbejdsopgaver, som din medarbejder kan klare. + Din medarbejder må gerne af sig selv fortælle dig om, hvad han eller hun fejler. - Du må ikke spørge din sygemeldte medarbejder om, hvad han eller hun fejler.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på at.dk

Hvornår er man funktionær?Trouvé 38 relaterede spørgsmål fundet

Kan arbejdsgiver kræve dokumentation for sygdom?

Arbejdsgiveren kan kræve allerede på den anden fraværsdag, at den ansatte afgiver en tro og love-erklæring som dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom. Det fremgår af § 36 i sygedagpengeloven. I en lille del af tilfældene af fravær kan der være behov for en lægeattest.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk

Hvad må din chef når du er syg?

Hvis du har meldt dig syg efter reglerne på din arbejdsplads, må din chef ikke ringe til dig og spørge, hvad du fejler. Det er med andre ord dit eget valg, om du vil oplyse din chef om din sygdom. Du har derfor ret til at svare chefen, at du er syg uden yderligere kommentarer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på serviceforbundet.dk

Kan man få en lægeerklæring på stress?

Når din læge har anbefalet dig at blive sygemeldt med stress, skal du fortælle det til din arbejdsgiver. Du behøver ikke komme med en lang forklaring, men kan blot fortælle, at din læge har anbefalet dig at blive sygemeldt i en periode. Din arbejdsgiver kan kræve at se en lægeerklæring, som du kan få hos din læge.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på krifa.dk

Er forkølelse nok til at melde sig syg?

Forkølelse er ikke nok

Mens det står på, kan en sygemelding dog sagtens være nødvendig. - Hvis du har det dårligt, skal du selvfølgelig blive hjemme og vurdere, hvordan du har det ud fra dine symptomer, siger Jens Lundgren.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Kan man få en lægeerklæring over telefonen?

Hvis du er så syg, at du ikke er i stand til at møde op til en sygesamtale eller tale med din arbejdsgiver over telefonen, kan du blive bedt om at skaffe en såkaldt friattest. Friattesten svarer til det, man tidligere kaldte en lægeerklæring.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvornår må man fyre en sygemeldt medarbejder?

Hvis 120-dagesreglen er aftalt, kan I opsige en medarbejder med en måneds varsel i stedet for det opsigelsesvarsel, som medarbejderen ellers har. Det er en betingelse, at medarbejderen har været syg 120 dage inden for de sidste 12 måneder. Det er også et krav, at medarbejderen er sygemeldt på opsigelsestidspunktet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskindustri.dk

Hvad er reglerne for sygemelding?

Hvis du er i arbejde, skal du sygemelde dig hurtigst muligt og senest to timer efter normal mødetid. Tjek, om din arbejdsplads har andre regler, og hvordan du konkret skal gøre. Det er vigtigt, at du sygemelder dig til tiden, så du ikke risikerer at miste en eller flere dages sygedagpenge.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Hvor lang tid kan man være sygemeldt med stress?

Det er individuelt, hvor langvarig en sygemelding på grund af stress bør vare, og der er ikke nogen faste rammer for, hvor længe du kan være sygemeldt. Mange oplever, at det tager længere tid, end de havde regnet med, før de kan vende tilbage til arbejdet efter at have været ramt af stress.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ida.dk

Hvem skal betale for en lægeerklæring?

852 af 20. december 1989 om dagpenge ved sygdom eller fødsel er det vedtaget, at den lægeerklæring en arbejdsgiver kan forlange af lønmodtageren som dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom, skal betales af arbejdsgiveren, jf. dagpengelovens § 7, stk. 2.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvad sker der ved en lægeerklæring?

Lægeerklæring/kørekort-attest

Du skal hos lægen have tjekket dit syn og hørelse og udfylde et spørgeskema om dit helbred. Husk at du skal have et godkendt pasfoto med, som din læge ved stempel bag på billedet bekræfter, at det er dig. Prisen for lægeerklæring er forskellig fra læge til læge.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på leo4100.dk

Hvad er en gyldig lægeerklæring?

En lægeattest skal være uhildet og omhyggelig (Autorisationsloven § 20, stk. 1). Det indebærer, at lægen forholder sig fagligt og neutralt i sin beskrivelse og vurdering af den undersøgtes helbredsforhold uden at favorisere hverken den ene eller den anden part.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Kan jeg gå på arbejde med forkølelse?

Man bør altid tænke på, at der er risiko for at smitte fx kollegaer, hvis man går forkølet på arbejde, og at man dermed kan skade arbejdspladsens produktivitet ved ikke at sygemelde sig. Risikoen for at smitte andre kan reduceres ved at: Vaske hænderne hyppigt. Forkølelsesvira kan overleve på huden i flere timer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på apoteket.dk

Er det lovligt at melde sig syg via sms?

Når du melder dig syg, skal det ske på den måde, som din arbejdsgiver har udstedt retningslinjer om. Det er fx ikke nok, at du skriver din sygemelding via e-mail eller en sms, hvis arbejdsgiver i personalehåndbogen angiver, at du skal ringe ind.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Kan min chef tvinge mig på arbejde når jeg er syg?

Hvis du føler dig for syg til at passe dit arbejde, er du for syg til at passe dit arbejde. Det er kun dig selv, der kan vurdere det. Hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, om du er syg, kan han/hun bede om en friattest (lægeerklæring) fra din læge, som bekræfter, at du er syg.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Kan lægen nægte sygemelding?

Men man skal være opmærksom på, at lægen for at kunne sygemelde dig skal have bare en anelse om en diagnose, der kan sygemeldes på, altså en formodning om, at du er syg af en kendt eller endnu ukendt årsag.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på depnet.dk

Hvis man er sygemeldt må man så tage i sommerhus?

Må jeg tage i sommerhus, når jeg er sygemeldt? Er du sygemeldt, er det ikke et krav, at du opholder dig på din bopæl. Du kan derfor godt tage et midlertidigt ophold i dit sommerhus i Danmark. I den periode vil du bevare retten til dagpenge, så længe sommerhusopholdet ikke forhaler din sygemelding.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Kan ikke arbejde pga angst?

Har du angst på et arbejde du lige har fået er det vigtigt du tager en snak med din nærmeste leder. Her er det en god ide at tage en kollega med som kan lytte og notere for dig, eller en tillidsrepræsentant. Har du derimod angst for at tage et nyt arbejde kan det være en fordel at tale med en psykolog.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på phuset.dk

Hvad får man i refusion som arbejdsgiver ved sygdom?

Refusionen svarer til de sygedagpenge, som din medarbejder ville have haft ret til, hvis ikke du udbetalte løn. Du skal altså selv dække differencen mellem medarbejderens løn og sygedagpengene. Din ret til refusion er dog betinget af, at medarbejderen opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge fra kommunen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på virksomhedsguiden.dk

Hvornår kan min arbejdsgiver få refusion ved sygdom?

De første 30 sygedage skal arbejdsgiveren som hovedregel selv dække alle udgifter til sygedagpenge/ løn under sygdom. Det kaldes arbejdsgiverperioden. Efter 30 dage kan arbejdsgiveren få refusion fra medarbejderens kommune for den løn, der er udbetalt under medarbejderens sygdom.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Kan man afskedige en medarbejder under sygdom?

Selvom man har ret til at være fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, kan arbejdsgiver godt opsige en sygemeldt medarbejder alligevel. Der er således ikke noget til hinder for, at en medarbejder kan blive opsagt under sygdom eller efter en sygedomsperiode. Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på djoef.dk
Forrige artikel
Kan man køre bil med øresten?
Næste artikel
Hvor mange procent betaler man i top skat?