Hvordan starter man med at skrive en artikel?

Som start på din historie skal du skrive noget der fanger læserens opmærksomhed. Et hovedbudskab eller en overskrift, der skaber en form for urgency – noget der får læseren til at bide på ”krogen” og få lyst til at fortsætte med at læse artiklen. Kød/midte. I midten åbner du op for alle godterne, også kaldet ”kødet”.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på itb.dk

Hvad kendetegner en god artikel?

En god artikel er en artikel som wikipedianerne mener er værd at læse. En sådan artikel er godt skrevet, indeholder fyldige redegørelser for emnet og henvisninger til eksterne kilder, som underbygger artiklens indhold.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor lang tid tager det at skrive en artikel?

Hvis du ønsker en mere dybdegående artikel på omkring 1000 ord, og du herudover selv leverer et oplæg til mig, så vil jeg typisk afsætte fire timer. Alt efter hvor meget information du giver til mig, vil det ofte være nødvendigt, at jeg selv bruger lidt tid på yderligere research for at sikre en fyldestgørende artikel.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordfabrikanten.dk

Hvor lang er en normal artikel?

En standardartikel har et omfang på mellem 2.000 og 6.000 tegn. De fleste artikler i et fagområde skal være standardartikler. Hvis artikelteksten bliver længere end 6.000 tegn, bør du først overveje, om der er dele af artiklen, der kan trækkes ud som egne artikler.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på om.lex.dk

Hvor mange ord skal man skrive i en artikel?

En artikel indeholder normalt mellem 500 og 2000 ord (ca. 1 - 4 standard A4 sider). Skriver du i Word, kan du nemt tælle ordene i din artikel, og de fleste andre skriveprogrammer har også en indbygget ordtæller.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nlp-foreningen.dk

Hvordan man skriver en analyserende artikel (dansk i gymnasiet)Trouvé 34 relaterede spørgsmål fundet

Hvordan skriver jeg en artikel?

En artikel består typisk af:
 1. Rubrik – artiklens titel/overskrift (1-2 linjer)
 2. Manchet – artiklens samlede essens, dvs. ...
 3. Brødtekst med underoverskrifter – artiklens udfoldede historie (med uddybet svar på hvem, hvad, hvor,
 4. Kilder – citater fra nøglepersoner, der kan underbygge historien.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på brydning.dk

Hvordan ser en artikel ud?

En artikel er opbygget af: overskrift - manchet, som er et par linjers teasertekst - brødtekst, hvor emnet uddybes - underoverskrifter - konklusion. Desuden kan der være kilder, hvis der er citater i artiklen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tekstfokus.dk

Hvad er en artikel tekst?

En artikel er en tekst, som er publiceret (udgivet) i en avis eller andet nyhedsmedie. Større og grundige artikler findes for det meste i aviser, som er bag en betalings-mur Fx et abonnement, eller som enkeltkøb.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på indidansk.dk

Hvilke typer artikler findes der?

De klassiske avisgenrer er nyhedshistorie, referat, baggrundsartikel, interview, feature, reportage, leder, kommentar og klumme, kronik, anmeldelse og læserbrev. Bemærk dog at der kan være artikler, som netop er svære at putte i en bestemt kasse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvad er en brødtekst i en artikel?

Brødteksten er selve indholdet i artiklen. Brødteksten hedder som den gør, fordi den er hovedindholdet eller ”rugbrødet”, mens resten af tekstens elementer blot er tilbehør. Brødteksten er typisk sat op i spalter. De korte linjer gør det nemmere at læse teksten.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvordan slutter man en artikel?

Din afslutning skal afrunde og åbne din artikel

Derfor skal afslutningen gøre to ting, som måske kan virke modsigende. Den skal afrunde artiklen ved at opsummere de vigtigste pointer fra hoveddelen. Den skal åbne for nye perspektiver på emnet, så læseren får mulighed for at reflektere videre selv.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvor lang tid tager det at skrive 3000 ord?

Et kapitel i en føljeton er kun på godt 3000 ord, og det tager vel et sted mellem ti og tyve minutter at læse det. På denne korte tid skal læseren nå at blive fanget afhandlingen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tidsskrift.dk

Hvordan kan man skrive bedre?

10 råd, som gør dig bedre til skriftlig kommunikation
 1. Vis, at din tekst er personlig. Brug personord, brug aktiv form, skriv venligt og imødekommende.
 2. Gør dig forståelig. ...
 3. Vær præcis, når du vælger dine ord. ...
 4. Vær konkret. ...
 5. Del informationerne op. ...
 6. Tænk på det talte sprog. ...
 7. Din tekst skal hænge sammen. ...
 8. Gør dit sprog levende.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogkontoret.dk

Hvad kalder man overskriften i en artikel?

Rubrikken – eller overskriften, som den hedder i folkemunde – skal være både æggende, vækkende og dækkende. En opsigtsvækkende rubrik kan gøre hele forskellen på, om læserne får øje på din artikel eller pressemeddelelse, og om de gider læse teksten.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ritzau.com

Hvordan skriver man en online artikel?

Til nettet anbefales det at du:
 1. Inddeler din tekst i små afsnit, der så vidt muligt kun omhandler ét emne.
 2. Sørger for at fremhæve vigtige ord eller sætninger med fed skrift eller kusiv.
 3. Ofte bruger punkt tegn. ...
 4. Sørger for at have mange mindre overskrifter der tydeligt beskriver hvad næste sektion handler om.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webdesigner.dk

Hvad er en god tekst?

En god tekst kommunikerer sit budskab kort og præcis – med præcis den tone, som målgruppen har lyst til at læse. En god tekst kender sin besøgstid. Den hjælper læseren på vej. Og den præsenterer informationen i nedadgående retning sorteret efter vigtighed.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på scribus.dk

Hvad er artikler eksempel?

Artiklerne en og et siger altså noget om substantivets bestemthed og beskrives ligesom substantiver, som værende fælleskøn (en) og intetkøn (et). Eksempler på substantiver: Bil (en bil/bilen), hus (et hus/huset), pige (en pige/pigen), mand (en mand/manden), bord (et bord/bordet).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gotutor.dk

Hvad er budskab i en artikel?

Et budskab er en slags besked, som en historie prøver at aflevere til læseren. Når man har hørt en historie, kan man tænke over, hvad historien egentlig ville fortælle eller lære os. Dette kaldes budskabet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på indidansk.dk

Hvilke temaer kan der være i en artikel?

En artikel er en sagprosatekst, og kan analyseres efter denne model. Andre sagprosatekster såsom: Interviews, kronikker (se også kronikanalyse), reportager, features osv. kan også analyseres ud fra denne model. I nogle tilfælde kan denne model, som vi her kalder artikelanalyse, også omtales som sagprosaanalyse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på analysesiden.dk

Hvordan skriver man en indledning til en analyserende artikel?

Gør emnet og teksten spændende og levende for din læser. Præsentér teksten og forfatteren. Peg ind i din egen analyse ved at præsentere ting uden for teksten, der er centrale for vores tekstforståelse – det kan fx være tekstens historiske eller litterære samtid, genren, temaet eller forfatterskabet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på eksamensgenrernedanskstx.systime.dk

Hvad er en artikel i en sætning?

Artiklerne er en meget lille gruppe ord som bruges forrest i nominalgrupper (se Ordgrupper/syntagmer) til at angive definithed (bestemthed) eller indefinithed (ubestemthed). Artiklerne bøjes i genus (grammatisk køn) og numerus (tal). Artiklens køn og tal bestemmes af det substantiv/navneord, det står foran.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samtalegrammatik.dk

Hvad er artikel på dansk?

En artikel eller kendeord er på mange sprog et lille ord, der lægger sig til et navneord (substantiv) og siger noget om dets køn, tal og kasus, og om det er bestemt eller ubestemt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad er vigtigt i en artikel?

Den skal være sigende for artiklens tone og indhold, og du må gerne være kreativ med interessante formuleringer. Drop lange sætninger og gem dem til længere henne i artiklen! Prøv at vække læserens nysgerrighed med et citat eller spørgsmål, og tilpas det altid til den målgruppe, du vil ramme.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aroskurser.dk

Hvordan starter man en manchet?

Artiklens manchet (indledningen)

Manchetten er den fede tekst umiddelbart under overskriften. Manchetten præsenterer artiklens hovedbudskab. Du finder på manchetten, efter du er færdig med artiklen, mens du tænker over, hvordan du fanger læseren ind. Selve artiklen skal kunne læses uden, at man har læst manchetten.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på solidaritet.dk

Hvordan laver man et godt layout?

I det ene layout er det bærende billede i højformat, i det andet er billedet i tværformat. Først bestemmer I hvor meget plads, I vil give den vigtigste historie på siden, og tegner en skitse af, hvordan I vil layoute den. De mindre vigtige historier må ikke få lov til at ødelægge ”tophistorien”.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk
Forrige artikel
Hvad koster en galophest?
Næste artikel
Hvad hedder det når man hader lyde?