Hvordan ser et decimaltal ud?

For eksempel: En decimal er tiendedele, to decimaler er hundrededele og tre decimaler er tusindedele. Derefter sætter du nævneren(nederste tal i brøken) til det tilsvarende. Altså ved 1 decimal skriver du 10, ved 2 decimaler skriver du 100 og så videre.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på procentregner.dk

Hvordan skriver man til decimaltal?

På lommeregneren kan man omskrive en brøk til et decimaltal ved at dividere tælleren med nævneren. Herefter kan vi let omregne til procent ved at gange med 100. Man kan dog ofte gøre det uden lommeregner, hvis man ved hvordan man forlænger en brøk så man har 100 i nævneren.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skoledu.dk

Hvad er i decimaltal?

Eksempler på brug af ordet "decimaltal"/"decimaler"

Tallet 2,81 har to decimaler. Tallet 75,12 har to decimaler og de er 1 og 2. Andre eksempler på decimaltal: 1,00.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på teknologiundervisning.dk

Hvad er 0.25 i procent?

at 0,5 = 50%. 0,25 = 25 og 1 = 100%.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på praktisk-procentregning.dk

Hvad er 1 2 i decimaltal?

Lær hvorfor 50%, 1/2 og 0,5 betyder præcis det samme.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.khanacademy.org

What is a Decimal?Trouvé 38 relaterede spørgsmål fundet

Hvordan gange man med decimaltal?

For at gange decimaltal, ganger du først normalt, som hvis kommaet ikke var der. Bagefter tæller du antallet af decimaler, der er i alt i de to tal, der bliver ganget. Til sidst sætter du kommaet, så der er det samme antal decimaler i facit.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.khanacademy.org

Hvad er 2 ud af 5 i procent?

Når man har en brøk med 100 i nævneren, kan man bare tage tælleren direkte, fordi 100 dele er det samme som procent. Dermed bliver 2/5 til 40 %.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvad er 2 ud af 3 i procent?

Eksempel: hvad er 2/3 i procent

Vi kan ikke forlænge 3 til at blive 100. Vi har derfor kun metode 2. 0,667 · 100 = 66,7, så procenten bliver 66,7 %.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fgumatematik.praxis.dk

Hvor meget er 1 6 i procent?

1/6, kan ”dækkes” med stambrøken 1/7 + en stambrøk, hvor nævneren er det første tal, som kan deles med både 6 og 7. Det er 42. Derfor er 1/6 det samme som 1/7 + 1/42. Hvis du går ned ad i talrækken 1/6 = 1/5 - 1/30, skal det første tal, der er deleligt med både 5 og 6 trækkes fra den mindre brøk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på avenbuild.ventures.dk

Hvordan afrunder man til en decimal?

Hvis cifferet der skal afrundes er 5, 6, 7, 8 eller 9 skal der rundes op. Er cifferet 0, 1, 2, 3 eller 4 rundes der ned. Eksempelvis vil det, ved afrunding til to decimaler, se således ud: 4,6384 bliver til 4,64, da 8 er over 5 og derfor gør, at 3 bliver rundet op til 4.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på e-conomic.dk

Hvordan skriver man et decimaltal til en brøk?

For at omskrive et decimaltal til en brøk, skal vi skrive decimaltallet i tælleren (uden foranstående nuller), og vi skriver dets pladsværdi i nævneren. Hvis der er et ciffer til venstre for kommaet, beholder vi det tal som det hele tal.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.khanacademy.org

Hvad er 2 3 dele i decimaltal?

repræsenterer således 2 : 3, der udtrykt som decimalbrøk er ca. 0,6667 – dette tal kan faktisk ikke skrives helt præcist som et decimaltal, så brøker er nyttige hvis man ønsker at beregne noget helt eksakt. Specielt hvis både tæller og nævner er et heltal, så er brøken et rationalt tal.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvordan afrunder man et decimaltal til et helt tal?

Hvis man skal afrunde et tal, skal man kigge på cifferet til højre for det ciffer, man vil afrunde. Er dette ciffer 5, 6, 7, 8 eller 9, skal der rundes op til det næste tal. Er cifferet derimod 1, 2, 3 eller 4 afrunder man uden at ændre på tallet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skoledu.dk

Hvad er 0 6 som en brøk?

i 0,6 er cifret 6 på tiendedelenes plads, så vi kan skrive brøken 6/10.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.khanacademy.org

Hvornår bruger man decimaltal i hverdagen?

Decimaltal bruges ofte i hverdagen. Man kan fx skrive priser, afstande, højder og vægt med decimaltal. Decimaltal bliver også kaldt for kommatal, fordi vi som regel skriver dem med et komma. På mange lommeregnere og i nogle lande, fx i USA, skrives decimaltal dog med et punktum i stedet for et komma.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på matematik4-6.gyldendal.dk

Hvad er 75% i brøk?

Brøker og procenter

75% er 75 dele af 100. Det kan også udtrykkes som 3/4 - altså 3 dele af en helhed på 4. Det er vigtigt, at du ser på både procenttallet og brøken som en del af en helhed.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på avenbuild.ventures.dk

Hvad er 1 ud af 30 i procent?

Da procent jo betyder hundrededele, betyder det, at vi skal finde 20 hundrede dele af 30. Vi finder først én hundrededel, altså 1 % af 30 ved at dividere med 100. 30 : 100 = 0,3. Til sidst ganger vi med procenttallet og får således resultatet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skoledu.dk

Hvad er 10% i brøk?

Procent til brøkomregning er ikke vanskeligt, da procent i forvejen kan ses som en brøk med 100 i nævneren. Har man et procenttal, som man vil angive som brøk, skal man dividere med 100 %. Ofte kan et kommatal være afrundet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvor mange procent er 30 ud af 200?

Video: 30% af 200 er 60. Prøv selv!

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på matematikfessor.dk

Hvad er 10% af 500 kr?

Det påstås altså at vi kan finde 10% af 500 ved at regne: 500100⋅10=50.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mathhx.dk

Hvad er 0 07 i procent?

Hvad er 0,7 i procent? Altså 70 %.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fgumatematik.praxis.dk

Hvordan ganger man decimaltal med 10?

Når man ganger med 10, skal tallet ganges med 1 tier og 0 enere. Det samme princip gælder, når man skal gange med 100. Her skal man blot gange med 1 hundrede, 0 tier og 0 enere.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skoledu.dk

Hvad er forskellen på 1 3 og 0 3?

0,33 er 1/3 skrevet som decimaltal afrundet til 2 decimaler.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvordan laver man decimaltal i Excel?

Klik på pilen ud for listen over talformater i gruppen Tal under fanen Startside, og klik derefter på Flere talformater.
  1. Afhængigt af den type data, du har, skal du klikke på Valuta, Revision,Procent eller Videnskabelig på listen Kategori.
  2. Angiv det antal decimaler, der skal vises, i feltet Antal decimaler.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på support.microsoft.com
Forrige artikel
Hvad gør man ved afblomstrede løg?
Næste artikel
Hvor flytter Skørping privathospital hen?