Hvor meget tjener en ledende overlæge om måneden?

Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor er gennemsnitslønnen for en ledende overlæge på 111.000 kr. pr. md. eller knap 1,35 mio.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dagensmedicin.dk

Hvor meget tjener en overlæge om måneden?

For overlæger ansat inden 1. april 2021 er grundlønnen 738.048 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på okportal.dk

Hvad er forskellen på læge og overlæge?

En overlæge er en læge i en ledende funktion, for det meste på en sygehusafdeling. Overlægen er speciallæge i et eller flere lægelige specialer og har for det meste ansvaret for et nærmere defineret delspeciale på sin afdeling.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem tjener mest læge eller tandlæge?

Lægerne nyder en helt anden status

Ingen taler offentligt om lægers løn, men alle statistikker viser, at læger har den højeste livsløn af alle. En ansat tandlæge tjener ifølge en opgørelse på lønstatistik.dk 52.566 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på altinget.dk

Hvad er en ledende overlæge?

Den ledende overlæge har det endelige ledelsesmæssige ansvar for afdelingen. Den ledende overlæge leder afdelingen ud fra visionen om effektive og sammenhængende patientforløb i og på tværs af enheder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rn.dk

Vi bygger for livet - Ole, ledende overlæge og chef for en ny akutmodtagelseTrouvé 24 relaterede spørgsmål fundet

Hvad tjener en læge kirurg?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 49.845 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvordan bliver man ledende overlæge?

Når du går fra at være yngre læge til en ansættelse som overlæge, får du en ny rolle og skal leve med andre overenskomstmæssige vilkår og forventninger end hidtil i din afdeling. Hvor du før var underordnet medarbejder, bliver du nu leder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk

Hvad får man i løn som pilot?

Hvad er lønnen som færdiguddannet? Som udgangspunkt ligger lønnen for en færdiguddannet pilot på omkring kr. 43.600 om måneden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på karriere.forsvaret.dk

Hvor mange overlæger er der i Danmark?

Ud af i alt 476 ledende overlæger i Danmark er 177 kvinder, svarende til ca. 37 pct.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dagensmedicin.dk

Hvor meget tjener en overlæge i Norge?

Erfarne speciallæger i almen medicin og med gode referencer kan tjene 38.000-41.000 NOK i løn på alm. dagtid. Vagter kan tilkomme med 9.500-15.000 NOK pr. uge.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dagensmedicin.dk

Hvad er lønnen for en speciallæge?

Minimums- og maksimumsbåndbredde for kollegaers løn i Speciallægearbejde - fra 30.511 kr. til 69.197 kr. per måned - 2023.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lontjek.dk

Hvor meget arbejder en overlæge?

Flest timer arbejder de ledende overlæger med et gennemsnit på 52,2 timer, de specialeansvarlige overlæger lægger 48,5 timer i gennemsnit, mens de overenskomstansatte overlæger i gennemsnit arbejder 46,9 timer om ugen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ugeskriftet.dk

Hvad er den højeste løn i Danmark?

I 2021 tjente lønmodtagere på det danske arbejdsmarked i gennemsnit 265 kr. i timen. Lønmodtagere inden for alle sektorer tjener generelt mere, jo længere uddannelse de har. De højeste lønninger ses inden for forskeruddannelsen, hvor virksomheder og organisationer (den private sektor) har den højeste timeløn på 403 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvad er lønnen for en psykolog?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 34.560 kr. 37.633 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvad får man i løn som jordemoder?

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. 34.367 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvor mange timer arbejder en overlæge?

De ledende overlæger arbejder i snit 52,2 timer om ugen, mens overenskomstansatte overlæger i gennemsnit arbejder mindst (46,9 timer). Mange arbejder imidlertid mere end gennemsnittet. I 2020 arbejder flere end 3 ud af 10 overlæger mere end 49 timer om ugen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på laeger.dk

Hvor hurtigt kan man blive overlæge?

»Vi kan se, at når man er blevet færdig som speciallæge, har man været hurtig til at gøre folk til overlæger. Vi siger nu, at en tommelfingerregel er, at man skal have været speciallæge i minimum fem år, inden man er kvalificeret til en overlægestilling,« siger Bent Hansen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dagensmedicin.dk

Hvad laver en overtandlæge?

De vigtigste opgaver for en tandlæge er at diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme i såvel tænder, mundhule og kæber. Dette gøres ved at lave tandeftersyn, tandrensninger og udfylde huller (caries). Herudover forebygges og behandles lidelser i munden, tyggemuskler og kæbeled.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vorestaender.dk

Hvilket job har den højeste løn?

Ifølge DST er det bedst betalte erhverv i Danmark Øverste viksomhedsledelse med en løn på næsten 109 000 kr. pr. måned. Det 10 bedst betalte erhverv er Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer med en løn på næsten 83 000 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cv.dk

Hvad får en togfører i løn?

415.000 kr. Gennemsnitslønnen for lokofører og togfører er opgjort inkl. pension samt allefaste tillæg herunder kvalifikationstillæg.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk
Forrige artikel
Er det ulovligt at drikke når man er under 16?
Næste artikel
Hvor hurtigt smitter rotavirus?