Hvor meget må jeg trække på krogen?

Med et almindeligt kørekort (kategori B), må du køre med en trailer med en totalvægt på op til 750 kg. Hvis din bil må trække det. Er trailerens totalvægt på mere end 750 kg, skal du også se på bilens tilladte totalvægt. Bilens tilladte totalvægt og anhængerens tilladte totalvægt må tilsammen ikke overstige 3.500 kg.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fdm.dk

Hvor mange kg på krogen?

De fleste danske bilister har et kategori B-kørekort, det vil sige et almindeligt kørekort, der giver ret til at køre en bil på højst 3.500 kg totalvægt. Med et B-kørekort må du må altid køre med en anhænger på op til 750 kg totalvægt, men altså kun hvis bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fdm.dk

Hvad er tilladt totalvægt?

Faktisk totalvægt: Det som køretøjet vejer, hvis du kører det op på en vægt. Altså egenvægten plus det du har læsset på anhængeren. Tilladt totalvægt: Fremgår af registreringsattesten for bilen og anhængeren. Koblingsvægt: Fremgår af din bils registreringsattest som “størst tilladte totalvægt for påhængskøretøjet”.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på autobranchendanmark.dk

Hvor meget må man køre uden trailerkort?

Med et B-kørekort må du køre med enhver trailer, hvis summen af bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. Er trailerens totalvægt på 750 kg eller derunder, må man dog altid køre med traileren, hvis bilen er godkendt til det.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fdm.dk

Hvor mange procent overlæs må man køre med?

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på landtrafik.dk

Kun de færreste elbiler, må trække noget på krogenTrouvé 32 relaterede spørgsmål fundet

Hvad er bøden for overvægt?

Hvis du kører med overlæs, koster det 75 kroner for hver procent overlæs, du har. Hvis du fylder 200 kg for meget i en trailer, der må veje 500 kg, giver det en bøde på 3.000 kroner, da det er en overskridelse på 40 procent.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sikkertrafik.dk

Hvad betyder T og L på en trailer?

Hvis du bliver standset af politiet og får vejet traileren, må den målte vægt ikke overstige totalvægten, der er angivet i registreringsattesten. T er lig med totalvægt. L er lig med lastevægt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fdm.dk

Hvad giver kørekort B ret til?

B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer. C1: Lille lastbil på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg. C: Stor lastbil på over 3.500 kg.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvor langt må noget stikke ud over en trailer?

Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over et køretøjs eller vogntogs bageste punkt, skal godset være afmærket. Stk. 2. Afmærkningen foretages med en cylinderformet genstand, der skal være hvid med mindst 2 røde og reflekterende striber samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvornår skal du have trailerkort?

Hvornår skal man have trailerkørekort? Det afgørende for, om man skal have trailerkørekort, er den totale vægt på det samlede køretøj, altså bil og trailer. Med et almindeligt kørekort må man køre med en samlet vægt af bil og trailer på 3500 kg. Vejer bil og trailer tilsammen mere end det, skal du have trailerkørekort.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nettotrailer.dk

Kan man veje en bil op så den må trække mere?

Muligheden for opvejning af træk på bil

Det krav gælder ikke i Danmark. Derfor er der mulighed for opvejning af anhængertræk, så bilen må trække mere på krogen. I nogle tilfælde vil de ekstra kilo på krogen blive fratrukket bilens totalvægt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skorstensgaard.dk

Hvad er forskel på 500 og 750 kg trailer?

De fleste almindelige hus og have trailere produceres til en totalvægt på 750kg. Imidlertid indregistreres flest af disse mindre trailere med en totalvægt på 500kg. Årsagen er egentligt ganske simpel, det skyldes nemlig at trailere med en totalvægt op til 500kg friholdes fra betaling af ejerafgift (vægtafgift).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dnth.dk

Hvad er synsfrit træk?

Hovedreglen er, at du kan eftermontere anhængertræk på din personbil eller varevogn uden at skulle til syn, hvis den vejer under 3.500 kg. I dette tilfælde er det tale om en såkaldt synsfri sammenkobling. Det betyder, at du kan nøjes med en omregistrering af bilen, som i øvrigt altid er obligatorisk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på am.dk

Hvad er max kugletryk?

De fleste biler må belastes med 75 kg (kugletryk lodret tryk) på bilens trækkrog, du kan se i instruktions bogen eller på anhængerkrogens typeskilt hvor meget din bil må belastes med i kugletryk. Det kugletryk, der står på anhængerkrogens typeskilt og på typeskiltet foran på campingvognen, skal ikke være ens.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på caravaninfo.dk

Er det ulovligt at køre med anhængertræk?

Normalt kan man køre med anhængertræk på personbiler eller varevogne under 3500 kg uden at det skal synes. Dog findes der undtagelser. I det nedenstående kan du læse om betingelser for, om din bil skal synes eller tilladt såkaldt ”synsfri sammenkobling” efter montering af afhængertræk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på koerekort-guiden.dk

Hvor meget må man trække trailer?

Med et almindeligt kørekort (kategori B), må du køre med en trailer med en totalvægt på op til 750 kg. Hvis din bil må trække det. Er trailerens totalvægt på mere end 750 kg, skal du også se på bilens tilladte totalvægt. Bilens tilladte totalvægt og anhængerens tilladte totalvægt må tilsammen ikke overstige 3.500 kg.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fdm.dk

Hvor langt må Last rage bagud?

Hvis lasten på din anhænger rager mere end 1 meter bagud eller mere end 15 cm ud over siderne, skal den være afmærket. Ved privat kørsel uden for lygtetændingstiden kan afmærkningen bestå af en lys klud eller anden tydelig markering.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på selandia-trailers.dk

Hvor lange brædder på trailer?

Når du skal transportere gods i bil eller på trailer, må længden på det maks. være 12 meter. Den samlede længde af vogntoget – altså bil plus trailer, må dog ikke overstige 18,75 meter. Bredden for bil eller trailer med læs må ikke overstige 2,55 meter.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fdm.dk

Hvad er forskellen på B+ og BE kørekort?

B+ kørekort

Det giver dig lov til at køre med bil og anhænger, der har en samlet tilladt totalvægt på op til 4.250 kg. Køreundervisning og teoriprøver er de samme som til kategori BE, men til den praktiske køreprøve kører du med et mindre vogntog end til BE.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sikkertrafik.dk

Hvad betyder al og AS på kørekort?

I denne periode hed kategorierne AL (ille mc) og AS (stor mc). Før 1996 hed kategorierne A1 (solomotorcykel) og A2 (motorcykel med sidevogn). Når der i kørekortbekendtgørelsen 2013 §139 stk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på magacin.dk

Hvad koster et B+ kørekort?

Hos os koster det kun 5.480 kr. for både teoriundervisning, køretimer, køreprøve samt prøvegebyr. Du kan læse mere om vores priser her.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gitteogtom.dk

Hvilke biler må ikke køre med trailer?

Hvis den tilladte totalvægt sammenlagt overstiger 3.500 kg, må man altså ikke køre med en bil og trailer, selvom den faktiske vægt holder sig under 3.500 kg. B-kørekort giver altid ret til at trække en anhænger med en tilladt totalvægt på op til 750 kg, hvis din bil må trække anhængeren.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sikkertrafik.dk

Hvor meget må man køre på motorvej med trailer?

En bil med trailer må som udgangspunkt køre maksimalt 80 km/t på både motorvej, motortrafikvej og landevej, men trailere med en speciel tempo-godkendelse må køre op til 100 km/t på motorvej.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lzk.dk

Hvor meget vejer en 750 kg trailer?

Traileren har faste sider i galvaniseret stål, og du kan laste af og på via bagklappen, der også fungerer som rampe. Den vejer 193 kilo og har en lasteevne på 557 kilo, hvilket giver en totalvægt på 750 kilo.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gsv.dk
Forrige artikel
Hvad er 2 punkts formlen?
Næste artikel
Kan får udskyde barsel?