Hvor lang tid må politiet gemme oplysninger?

Opbevaring af dna-profiler og fingeraftryk griber ind i retten til privatliv. Efter de nuværende regler må politiet gemme dna-profiler og fingeraftryk fra sigtede personer, der ikke er dømt, i op til 10 år. Regeringen foreslår dermed i lovudkastet en fordobling af perioden for opbevaring af dna-profiler og fingeraftryk ...

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på menneskeret.dk

Hvor længe må politiet gemme oplysninger?

Dine data bliver gemt – uanset

Før har det været lovligt for politiet at holde fast på data om dig i op til 30 dage. Men fra og med 1. februar 2022 har politiet altså fået mulighed for at gemme disse oplysninger i dobbelt så lang tid som før, helt op til 60 dage.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fdm.dk

Kan jeg se hvad politiet ved om mig?

Politiet behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til os, fx hvis du anmelder et strafbart forhold, eller oplysninger, som vi indhenter fra dig, fx hvis du som vidne eller sigtet afgiver forklaring.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.dk

Hvornår kan politiet tilbageholde dig?

Politiet kan anholde dig, hvis du med rimelig grund er mistænkt for at have begået en forbrydelse. Politiet kan anholde dig for at sikre din tilstedeværelse, forhindre at du begår flere forbrydelser eller for at forhindre, at du påvirker efterforskningen. Anholdelsen skal altså være nødvendig.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvad har man ret til at oplyse politiet?

Det er frivilligt, om du vil udtale dig til politiet. Du har altså ikke pligt til at bidrage med oplysninger til sagens opklaring. Dog har du pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Hvis man ikke giver politiet oplysningerne, når man bliver bedt om det, risikerer man både at få en bøde og blive anholdt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Politiet stopper mig i bil. Hvad gør jeg?Trouvé 41 relaterede spørgsmål fundet

Hvor lang tid må politiet gemme fingeraftryk?

Opbevaring af dna-profiler og fingeraftryk griber ind i retten til privatliv. Efter de nuværende regler må politiet gemme dna-profiler og fingeraftryk fra sigtede personer, der ikke er dømt, i op til 10 år.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på menneskeret.dk

Kan politiet bede om cpr nummer?

Men det er ikke alene DSB og Metroselskabet, der er pålagt strenge krav om at indhente personlige oplysninger. Det gælder også politiet som ej heller må scanne dit kørekort, sygesikringsbevis eller pas, og du er kun forpligtet til at oplyse din fødselsdato og ikke de sidste 4 cifre i personnummeret.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på allianceadvokater-ishoej.dk

Kan politiet stoppe dig uden grund?

Færdselsloven giver politiet ret til at stoppe og kontrollere en fører og et køretøj for at se, om der er fejl på en bil, eller om føreren har kørekortet i orden. Hvis en person ikke kan tage vare på sig selv, må politiet kigge i lommerne på folk for at se, om der er id-papirer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad er ulovligt at sige til politiet?

Det er frivilligt, om en sigtet vil afgive forklaring til politiet. Dog har alle pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato, hvis politiet beder om det. Hvis man ikke giver politiet oplysningerne, når man bliver bedt om det, risikerer man både at få en bøde og blive anholdt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvornår må politiet tage DNA?

Politiet må registrere oplysninger om fingeraftryk og DNA-profiler i forbindelse med opklaring af kriminalitet. Dine oplysninger må dog kun registreres, hvis du er sigtet for en lovovertrædelse, der kan give fængsel i 1 ½ år eller derover.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Kan man få at vide hvem der har søgt aktindsigt?

Hvad kan en virksomhed søge aktindsigt i, hvem der har søgt aktindsigt i virksomheden? Kan en virksomhed søge aktindsigt i, hvilke privatpersoner/journalister/andre, herunder indsigt i anmodernes navne og selve anmodningerne m.v. der har søgt aktindsigt vedr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aktindsigtshaandbogen.dk

Kan man nægte politiet adgang?

Politiet skal som udgangspunkt have en kendelse fra retten, der giver lov til at ransage bolig og husrum. Politiet kan dog foretage ransagning straks og uden kendelse, hvis politiet skønner, at formålet med ransagningen ellers vil forspildes.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på leoniadvokater.dk

Er jeg registreret hos politiet?

Indsigt i egne oplysninger. Hvis du ønsker at få indsigt i, om politiet behandler oplysninger om dig, skal du rette henvendelse til den enkelte politikreds eller Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed. Adgangen til indsigt reguleres af retshåndhævelsesloven, EU's databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.dk

Hvor lang tid står man i politiets register?

De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå på den private straffeattest i 2-5 år.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sl.dk

Hvornår må politiet overvåge dig?

Politiet får pr. 1. juli 2020 med de nye bestemmelser en direkte hjemmel i loven til at overtage tv-overvågning fra andre myndigheder eller private. Overtagelsen kan kun ske, hvis overtagelsen sker for at forebygge eller efterforske en lovovertrædelse, der kan straffes med fængsel i 6 år eller derover.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bl.dk

Hvor længe må politiet holde på en?

Hvis politiet ønsker at frihedsberøve en person i mere end 24 timer, skal vedkommende stilles for en dommer, der kan træffe beslutning om varetægtsfængsling. Har man været uberettiget anholdt, kan man kræve erstatning: Anholdelse op til 10 min.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forsvars-advokat.dk

Hvornår må politiet tage din telefon?

Ved en anholdelse eller ransagning kan politiet medtage en række af dine ejendele. Nogle af disse kan kræves konfiskeret, hvis de har været anvendt (eller vil kunne anvendes) i forbindelse med en lovovertrædelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på leoniadvokater.dk

Hvad er forskellen på at være sigtet og tiltalt?

Man skifter status fra mistænkt til sigtet, når politiet meddeler, at man nu er sigtet i sagen. Tiltalt bliver man, når anklagemyndigheden har vurderet den sag, politiet har arbejdet på, og besluttet at rejse tiltale ved retten.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ret.systime.dk

Kan man få en bøde for at snakke grimt til politiet?

Det er altid frivilligt, om du vil udtale dig til politiet. Du har altid pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato, og du risikerer bøde eller anholdelse, hvis du ikke oplyser dette. Du har dog aldrig pligt til at oplyse politiet om andre oplysninger: heller ikke cpr-nr., eller telefonnummer m.v.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bergadvokater.dk

Hvorfor rører politiet ved bilen?

Hvorfor rører politiet ved bilen i USA? Det gør de for at sikre en forbindelse mellem betjente og bilen de stoppede vha. deres fingeraftryk. Har du set udsendelser fra USA om politiets arbejde, har du måske set dem stoppe en bil.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på renefrederiksen.dk

Kan politiet altid anholde en person?

Politiet kan anholde dig, hvis du med rimelig grund er mistænkt for at have begået en forbrydelse. Politiet kan anholde dig for at sikre din tilstedeværelse, forhindre at du begår flere forbrydelser eller for at forhindre, at du påvirker efterforskningen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvornår må man ikke filme politiet?

Politiet kan bede en borger om at stoppe en filmoptagelse, hvis det vurderes, at den optagende forstyrrer politiets arbejde. Som borger skal du, hvis du filmer politiet, stå i en afstand, hvor du ikke risikerer at være til gene for politiet og deres arbejde.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nemadvokat.dk

Kan man få slettet sit CPR-nummer?

Det er som udgangspunkt kun muligt at slette personnummer abonnementer på sit eget kundenummer. Hvis adgangen til CPRWeb er på et andet kundenummer end ændringsudtrækket, skal kunden kontakte CPR-kontorets kundebetjening via CPR Servicedesk og oplyse, hvilket kundenummer ændringsudtrækket er på.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cpr.dk

Hvor lang tid kan der gå hvis man er sigtet?

Det følger af retsplejelovens § 718 b, at man som sigtet kan indbringe sagen for retten, når en sigtelse har stået på i 1 år og 6 måneder eller mere. Retten kan da forlænge fristen, men sker det ikke, så skal anklagemyndigheden inden 2 måneder træffe afgørelse om tiltale. Sker det ikke anses sagen for påtaleopgivet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på badv.dk

Hvornår må politiet visitere en?

Politiet må kropsvisitere dig hvis de har mistanke om at du er i besiddelse af noget ulovligt (så som våben eller stoffer). Københavns politi har indført zoner i indre by og på Christiania hvor de kan kropsvisitere hvem som helst uden at give en begrundelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på christiania.org
Forrige artikel
Hvordan drikker man sake?
Næste artikel
Kan et fly blive ramt af lyn?