Hvilket tal mellem 30 og 36 er et primtal?

Her er en liste over alle primtal mindre end 100: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk

Hvilket tal er et primtal?

Et primtal er et helt tal større end 1, der ikke er deleligt med andre hele positive tal end 1 og tallet selv. De første primtal er 2, 3, 5, 7, 11, ... .

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor mange primtal mellem 1 og 100?

Primtallene er ikke jævnt fordelt i talrækken, som det ses her, hvor samtlige primtal op til 100 er vist: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 og 97.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på akademikerbladet.dk

Hvordan opløser man et tal i Primtalsfaktorer?

Opløsning i primfaktorer

Et tals divisorer kan findes ved at opløse tallet i primfaktorer. Opløsningen kan fx laves ved hjælp af et faktortræ. Tallet 54 er opløst i primfaktorer: 54 = 2 · 3 · 3 · 3 = 2 · 33 .

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på matematikmedit.dk

Hvilket tal mellem 1 og 100 har flest divisorer?

- 36 er tallet med flest divisorer. - Alle primtal har 3 divisorer. - Tallene 10, 20, 30 ,40 og 50 har lige mange divisorer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på matematikmedit.dk

Prime Numbers Between 1 and 100Trouvé 25 relaterede spørgsmål fundet

Er 133 et primtal?

Her er en liste over alle primtal mindre end 100: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk

Hvad er det største primtal?

Og hvis hvert ciffer var bare én millimeter stort, ville hele talrækken strække sig længere end 22,3 kilometer. Men verdens hidtil største primtal er et 'Mersenne-primtal' (se faktaboks), og det gør heldigvis, at der også er en kortere måde at skrive det på: 274.207.281-1.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnskab.dk

Hvad går 7 og 8 op i?

7 går op i et tal, når antallet af tallets tiere minus det dobbelte af enerne er deleligt med 7. Se eks. 8 går op i et tal, når det tal, som udgøres af tallets 3 sidste cifre (enere, tiere og hundreder), er deleligt med 8. 9 går op i et tal, når tallets tværsum er delelig med 9.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hpu.dk

Hvilke tal går op i 11?

et tal er deleligt med 10, hvis tallets sidste ciffer er 0. et tal er deleligt med 11, hvis summen af dets cifre med skiftevis negativt og positivt fortegn kan deles med 11. (Eks. 182919 er deleligt med 11 fordi 1-8+2-9+1-9 = -22 er deleligt med 11)

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad går op i 26?

et sammensat tal med divisorerne 1, 2 og 13.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org
Forrige artikel
Hvad gør man med sin forlovelsesring når man bliver gift?
Næste artikel
Hvor koldt må ens hus være?