Hvilket sprog er tættest på dansk?

Dansk er tæt beslægtet med norsk, svensk og islandsk, og sproghistorisk har dansk været stærkt påvirket af plattysk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilket sprog ligner mest dansk?

Som du kan, er der nogle overraskelser, fx at dansk og svensk er tættere beslægtet end dansk og norsk, som jo i dag på mange måder ligner hinanden mere. Og du kan også se at engelsk og tysk er tættere beslægtet end fx dansk og tysk, selv om dansk jo tilsyneladende har langt mere til fælles med tysk end engelsk har.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på almensprogforstaaelse.dk

Hvad lyder mest dansk norsk eller svensk?

Som de fleste af os ved, er svensk, norsk og dansk nært beslægtede og minder om hinanden. Derudover er omkring 90% af ordforrådet det samme.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nordiskjob.org

Hvilket sprog har påvirket dansk?

Først påvirkning fra nedertysk og højtysk

Det såkaldte nedertysk. Påvirkningen fra højtysk fulgte senere, i 1600-tallet, mens fransk i 1700-tallet havde en stærk indflydelse på det danske sprog. I 1900-tallet var det først og fremmest engelsk, som påvirkede dansk. I hele perioden modtog dansk ord fra latin og græsk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dialekt.ku.dk

Er dansk det sværeste sprog at lære?

På FSI's liste ligger Danmark i kategori 1, som er blandt de sprog, der er hurtigst at lære (23-24 uger). Arabisk, kinesisk og japansk ligger derimod i kategori 5, som det tager hele 88 uger at lære. Ud fra den model vil kinesisk derfor være 3-4 gange sværere at lære end dansk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lektiesos.dk

Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til dansk?Trouvé 33 relaterede spørgsmål fundet

Hvad er top 5 sværeste sprog at lære?

Hvad er den sværeste sprog at lære?
 • Nogle sprog kræver mere end et års studier at lære det grundlæggende, mens andre tager kun et par uger. Men hvilken en er den sværeste af alle? ...
 • 1: Chinese. Kinesisk er et særligt vanskeligt sprog især dens skriftilige form. ...
 • 2: Græsk. ...
 • 3: Arabisk. ...
 • 4: Islandsk. ...
 • 5: Japansk. ...
 • 6: Finsk. ...
 • 7: Tysk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på polyglotclub.com

Hvad er de 3 sværeste sprog at lære?

Her er de sværeste sprog at lære
 • Mandarin (kinesisk) Sværhedsgrad: 4/5. Vi starter med verdens største sprog, som dog har meget lidt til fælles med dansk. ...
 • Arabisk. Sværhedsgrad: 5/5. ...
 • Japansk. Sværhedsgrad: 5/5. ...
 • Finsk/Ungarsk. Sværhedsgrad: 4/5. ...
 • Konklusion. Der er mange forskellige faktorer, når det kommer til at lære et sprog.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogbasen.dk

Hvem snakker rigtig dansk?

Og rigsdansk hører ifølge forskeren mere til i København end i resten af landet, selvom der også er masser af fynboer, jyder og bornholmere, som bruger den rigsdanske københavner dialekt. Men det er, ifølge Michael Ejstrup, en særlig gruppe af dem.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnskab.dk

Hvad kom først dansk eller norsk?

Norge har to officielle skriftsprog; ved stortingsbeslutning i 1885 blev landsmålet, fra 1929 kaldet nynorsk, officielt ligestillet med det hidtil anvendte danske skriftsprog, som siden 1907 er blevet gradvis fornorsket og under betegnelsen bokmål stadig dominerer sprogbrugen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Er dansk et smukt sprog?

Dansk er det smukkeste sprog i Skandinavien

Og faktisk er det knap hver tiende (8 pct.) i undersøgelsen, der mener, at dansk er smukkest, og dansk kommer således ind på fjerdepladsen over de smukkeste sprog i Europa. Vi danskere mener således selv, at dansk er smukkere end de øvrige skandinaviske sprog.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aniston.dk

Kan svenskere forstå dansk?

Tidligere undersøgelser af interskandinavisk sprogforståelse har vist, at især svenskere har svært ved at forstå dansk. Danskere er lidt bedre til at forstå svensk, mens nordmænd generelt set er bedst til at forstå nabosprogene.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tidsskrift.dk

Hvad er sværest at forstå svensk eller norsk?

Traditionelt er sprogforståelsen mellem danskere og svenskere den mest komplicerede i Skandinavien. Nordmændene klarer sig bedst i forståelsen af nabosprogene, fordi de har udtalen til fælles med svenskerne og ordforrådet til fælles med danskerne. Og så er nordmændene mere orienteret mod Sverige og Danmark end omvendt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politiken.dk

Hvor mange snakker dansk i hele verden?

Dansk er et østnordisk sprog indenfor den germanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie. Det danske sprog tales af ca. seks millioner mennesker, hovedsageligt i Danmark, men også i Sydslesvig (i Flensborg ca. 20 %), på Færøerne og Grønland.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad kom først dansk eller svensk?

De første enkeltsprog er gammeldansk og gammelsvensk, bestemt ca. 1100-1550.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Er norsk tættere på dansk end svensk?

Og det på trods af, at norsk historisk har været en del af Danmark i mange år, og at der er ligheder mellem det danske og det norske ordforråd. Svenskerne derimod har et helt andet ordforråd, som falder lettere for nordmændene - fordi udtalen i de to sprog er tættere på hinanden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Hvad kalder man gammelt dansk?

Gammeldansk kalder man det danske sprog i middelalderen. De ældste gammeldanske kilder, der er bevaret, stammer fra omkring år 1100. Kort efter år 1500 sker der et skifte i skriftsproget, som gør det rimeligt at afgrænse den gammeldanske periode dér. Helt præcist defineres Gammeldansk Ordbogs periode som 1100-1515.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gammeldanskseddelsamling.dk

Hvor gammel er dansk?

Historisk set er dansk en dialekt af et fællesnordisk sprog, som er sparsomt overleveret i runeindskrifter fra ca. 200-800 e.Kr., spredt over Danmark, Norge og Sverige. Dette sprogtrin kaldes urnordisk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er det ældste sprog i verden?

Sprogforskere har imidlertid fastslået, at verdens ældste skriftsprogsform højst sandsynligt er de to antikke sprog sumerisk, talt i Mesopotamien (nutidens Irak) fra omkring 3.000 f.Kr. til omkring 1.800 f.Kr. og egyptisk, der tales i det moderne Egypten , fra omkring 3.000 f.Kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på wereldreizigers.nl

Er rigsdansk københavnsk?

Rigsdansk består af former, der oprindelig var københavnske, og selv om ikke alle københavnske former er blevet anerkendt som hørende til det fælles rigssprog, betyder det, at mange nyudviklinger i København har bredt sig til resten af landet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på trap.lex.dk

Er norsk en dansk dialekt?

Norsk er et vestnordisk sprog fra den nordgermanske gren af den germanske sprogfamilie og er i lighed med svensk og dansk, stærkt påvirket af nedertysk. Norsk har to officielle skriftsprog: Bokmål og nynorsk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Er københavnsk en dialekt?

Helt bestemt, fortæller Pia Quist, der også sprogforsker og professor på Københavns Universitet. Hun slår fast, at man med sikkerhed, ud fra en akademisk forstand, finder både dialekten sjællandsk og københavnsk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2kosmopol.dk

Hvad er det nemmeste sprog i verden?

Mandarin er til gengæld nemt

Det er nemlig ifølge sprogprofessoren verdens nemmeste sprog, fordi det er så nemt at udtale. Det høfligste sprog er ifølge hitlisten koreansk, og det vigtigste er engelsk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad er den nemmeste sprog at lære?

De nemmeste sprog, målt i hvor lang tid det tager at lære, er: Dansk, hollandsk, italiensk, norsk, portugisisk, rumænsk, spansk og svensk. Disse sprog tager alle ca. 24 ugers træning.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på schwa.dk

Hvilke sprog er nemmest?

5 sprog der er lette at lære
 1. Engelsk. Det er det mest udbredte sprog i verden, og det er derfor nemt at øve sig på. ...
 2. Fransk. Der er over 100 millioner, der har fransk som modersmål og det bliver – som det officelle sprog i 29 lande – snakket på næsten alle kontinenter. ...
 3. Spansk. ...
 4. Italiensk. ...
 5. Swahili.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ef-danmark.dk
Forrige artikel
Er der topskat i Grønland?
Næste artikel
Er lakrids antiinflammatorisk?