Hvem solgte Danmarks olie til Norge?

De fleste kender nok historien om, at udenrigsminister Per Hækkerup (S) drak lidt for meget whisky ved et møde i 1963, og derfor kom til at give nordmændene en række olierige felter i Nordsøen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvem solgte nordsøolien?

Mange har sikkert hørt historien. Om daværende udenrigsminister Per Hækkerup (S), som ved et møde i Oslo i 1963 drak lidt for meget whisky og mere eller mindre forærede nordmændene store områder af Nordsøen, der siden viste sig at indeholde olie for milliarder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Hvorfor solgte Danmark Nordsøen?

det der senere skulle vise sig at blive det olierige Ekofisk-felt, fordi han under forhandlinger med sin norske kollega Halvard Lange i 1963 havde drukket for mange whiskysjusser og derfor med let og generøs hånd gav nordmændene det, de ønskede. Dermed berøvede Hækkerup Danmark og danskerne anseelige indtægtskilder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danmarkshistorien.dk

Hvem fandt olie i Norge?

Små fund af olie i den danske del af Nordsøen, Anne i 1966 samt Roar og Tyra i 1968, fik dog olieselskaberne til også at interessere sig for den centrale del af Nordsøen, og her fandt man i december 1969 et kæmpemæssigt oliefelt, det norske Ekofisk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem solgte Danmarks undergrund?

1962 A.P. Møller køber koncessionen til at udvinde olie i Danmarks undergrund i spidsen for DUC, Dansk Undergrunds Consortium. 1965 Danmark og Norge dele oliefelter efter midterlinjeprincippet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Nordmænd fatter ikke danskTrouvé 31 relaterede spørgsmål fundet

Hvor har Danmark fundet olie henne?

Danmark har indvundet olie og gas fra den danske del af Nordsøen siden 1972. Produktionen af olie og gas bidrager fortsat væsentligt til statskassen og har været vigtig for udviklingen af den danske økonomi og opbygningen af velfærdssamfundet via skatteindtægter, eksport og overskuddet fra olie- og gassektoren.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ens.dk

Er Danmark selvforsynende med olie?

Den danske produktion af olie og gas begyndte i 1972 fra Danfeltet. Siden er produktionen af olie og gas steget markant. Indvindingen af kulbrinter har bidraget til, at Danmark har været selvforsynende med energi siden 1997.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kefm.dk

Hvem ejer gas i Nordsøen?

Det er grunden til at Tyra bliver genopbygget, for at der fortsat kan hentes gas op i den danske del af Nordsøen. Tyra-feltets anlæg ejes af DUC, som står for Dansk Undergrunds Consortium. Energiselskabet TotalEnergies Denmark ejer størstedelen af Tyra.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på energinet.dk

Hvor køber Danmark olie fra?

Fakta
  • Danmark er samlet set 64 % selvforsynende med olie.
  • Import fra Rusland udgjorde i 2021 ca. ...
  • I første kvartal af 2022 udgjorde import af russisk råolie ca. ...
  • Russisk olie udgjorde før krigen ca.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på via.ritzau.dk

Hvor meget olie er der tilbage i Nordsøen?

Rundt regnet ligger der stadig tre milliarder tønder olie og venter på at blive pumpet op, konkluderer en ny strategi for "Fremtidens olie- og gassektor i Danmark", som energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fremlægger i morgen. Dermed er kun lidt mere en halvdelen af forekomsterne brugt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Er Danmark en oliestat?

Danmark er en oliestat, som i flere årtier har produceret så meget olie og gas fra vores del af Nordsøen, at vi kunne sælge ud af det.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på geoviden.dk

Hvor ligger de danske oliefelter?

Danmark har i dag over 30 olie- og gasfelter i Nordsøen. De tre største hedder Dan, Halfdan og Tyra, og alle ligger et godt stykke fra den danske kyst. Den økonomiske vismand spår, at kapital og arbejdskraft fra olieindustrien vil fordele sig i andre brancher over tid.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Hvor mange penge tjener Danmark på olie?

Indvindingen af olie og naturgas indbragte i 2019 5,3 mia. kr. til den danske stat i form af skatteindtægter, men indtægten har været faldende siden midten af 2000'erne. Den økonomiske aktivitet ved indvinding af olie og naturgas var på sit højeste i 2008, hvor bidraget var 4 pct.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvor kommer Norges olie fra?

"Norge er en vigtig leverandør af olie og naturgas til Europa. Selvom Norges råolieproduktion er faldet siden 2001, har Norge gjort adskillige opdagelser af oliefelter på den norske kontinentalsokkel og er fokuseret på stigende olieudvinding i produktionsfelter.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på shippingwatch.dk

Er Tyra-Feltet dansk?

Tyra er det største danske gasfelt, og har været under totalrenovering siden 2019. TotalEnergies er operatør på Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på geoviden.dk

Hvor meget gas er der i Tyra-feltet?

Der er injiceret 36,514 mia. Nm3 gas. Produktionen har sænket havbunden med 5 meter, så der var fare for at platformen kunne skades i storm. I 2019-2023 lukkes feltet mens det ombygges.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår producerer Tyra-feltet gas igen?

Tyra er Danmarks største naturgasfelt. Ca. 80 % af naturgassen produceret i den danske Nordsø vil stamme fra Tyra. Produktion af naturgas fra Tyra skulle efter planen genoptages i medio 2023.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ens.dk

Hvem ejer olien i Norge?

Statens pengestrøm på direkte ejerandele af oliefelter var på 68 milliarder. Oveni kom afgifter og udbytte fra olieselskabet Statoil, som den norske stat ejer hovedparten af.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvem producerer mest olie i Europa?

Ser man på olieproduktionen i Europa, kommer Danmark ind på en fjerdeplads efter Norge, Storbritannien og Italien.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvor meget olie køber Danmark fra Rusland?

Markant nedgang i import af russisk olie

Mens importeret russisk olie udgjorde ca. 20 procent af det danske olieforbrug i 2021, er importen faldet markant i første kvartal af 2022 til ca. 7 procent.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ens.dk

Er der mere gas i Nordsøen?

Naturgas fra Nordsøen

Der er blevet produceret olie og gas i Nordsøen siden 1972, hvilket samlet set har haft en værdi for Danmark på mere end 400 mia.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gasfakta.dk

Hvem bruger mest gas i Danmark?

Men som en del af den faste beredskabsplan udpeger Energinet også hvert år de danske virksomheder, som har det største gasforbrug. Virksomhederne kaldes "ikke-beskyttede kunder" og inkluderer blandt andre Arla, Carlsberg, Danish Crown og Novo Nordisk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nyheder.tv2.dk

Er der olie i Østersøen?

Hen ved 75 millioner tons olie fragtes hvert år via Østersøens brakvand, men det er indtil videre også det nærmeste, at Østersøregionen er kommet på et olieeventyr. Imidlertid viser data fra U.S. Geological Survey (USGS), at der dybt under Østersøen ligger anselige forekomster af såvel som naturgas.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på energiwatch.dk
Forrige artikel
Hvor er der flest tsunamier i verden?
Næste artikel
Hvor mange muslimer er der i Bulgarien?