Hvem må fortolke Koranen?

Koranen kan fortolkes, da dele af den er skrevet allegorisk, og muslimer anser Koranen for et så fuldkomment værk, at kun Gud er i stand til fuldt ud at forstå den.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvem fortæller i Koranen?

Det er efter muslimsk opfattelse Gud, der taler i Koranen, og ikke Muhammed. Muhammed er i Koranen alene Guds sendebud.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad må man ikke ifølge Koranen?

Gris, alkohol og vingummi er forbudt

Reglerne for, hvad der er halal at spise, dækker ikke kun slagtemetoderne. Koranen slår også fast, at det er urent eller haram at indtage alkohol og svinekød. Særligt det sidste kan gøre det ganske besværligt at navigere sikkert gennem supermarkedet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samvirke.dk

Hvem er Allahs sendebud?

Muhammad, Mohammad og Mohammed; danske fagfolk bruger normalt stavemåden Muhammad; arabisk: محمد; født 570 i Mekka, død 8. juni 632 i Medina) (fulde navn: Muhammad Ibn `Abd Allāh Ibn `Abd al-Muttalib; arabisk: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ) regnes af muslimer for en af Guds profeter og sendebud.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvilke regler er der i Koranen?

Koranen er opdelt i 114 kapitler, suraer, der igen er opdelt i vers (aya, plur. ayat). Af de over 6000 vers i Koranen indeholder kun ca. 300 egentlige juridiske forskrifter med konkrete anvisninger på fx fordeling af arv eller regler for indgåelse af ægteskab.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

DU FORTOLKER KORANEN FORKERT! DHIMMITUDE SAT UNDER LUP - KAN MAN FORTOLKE KORANEN SOM MAN VIL?Trouvé 44 relaterede spørgsmål fundet

Hvornår må man lyve i islam?

Til gengæld har det intet at gøre med spørgsmålet om løgn i islam. Man må kun lyve, hvis man risikerer livet med sandheden. Livet er det helligste.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvem skrev Koranen ned?

Ifølge muslimsk tradition er Koranen reciteret af Muhammed, men nedskrevet af betroede personer i hans følge, da Muhammed selv var analfabet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad hedder Jesus på arabisk?

Isa er Koranens arabiske form af Jesus. Isa er født af jomfruen Maryam på Guds bud og kaldes ofte al-Masih Isa ibn Maryam 'Messias Jesus Marias søn'.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor mange navne har Allah?

Allah har 99 forskellige navne, som er angivet i Koranen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad står der i sharia loven?

Sharia-lovgivning er den lovgivning, som nogle lovgivere eller religiøse eksperter udleder af de normer og principper, som findes i Koranen og i Muhammeds sædvane. Al lovgivning, der er inspireret af Koranen og Muhammeds sædvane kan siges at være sharia-lovgivning.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Hvor i Koranen står det om alkohol?

For eksempel findes der ikke et generelt alkoholforbud i Koranen, men et forbud mod at drikke saften af gærede druer. Ved hjælp af analogiprincippet, hvor det væsentlige i forbuddet mod at drikke vin – altså forbuddet mod beruselse, generaliseres til et forbud mod alkohol.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Kan mælk være halal?

For al mælk er faktisk halal, altså tilladt for muslimer at indtage, på lige fod med fx te eller kaffe. Det er uafhængigt af, hvem der producerer mælken. Mælk vil altid være halal.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på arla.dk

Er det halal at spise snegle?

- Man skelner mellem kosher (rent) og trefa (urent) mad. - De spiser heller ikke fisk uden skæl (for eksempel ål), skaldyr, bløddyr og snegle.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvorfor læser man Koranen?

Koranen er det helligste i islam. Det skyldes, at den ikke blot er en bog, men Allahs direkte og ordrette tale til mennesket. Når en muslim reciterer fra Koranen, så reciterer de ikke blot en bog, men Allahs egne ord. Som Allahs åbenbarede ord har Koranen omtrent samme status for muslimer, som Jesus har for kristne.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Er Koranen oversat til dansk?

'Den klare Koran' er den første kombinerede oversættelse med indtaling af islams hellige skrift Koranen i sin helhed på et skandinavisk sprog. Med værket er Koranen gjort tilgængelig på et klart, flydende og letforståeligt dansk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webshop.justhalal.dk

Kan man få Koranen på dansk?

“Koranen på Dansk” henvender sig til både muslimer og ikke-muslimer og kan være en nyttig ressource i undervisningssammenhænge på skoler og universiteter. Den er ligeledes relevante for andre religiøse samfund og alle andre der ønsker en dybere indsigt i koranen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på minhaj.dk

Hvad hedder Dødsenglen i islam?

Forskellige trosretninger – forskellige engle

I islam er der fire ærkeengle: Åbenbaringens engel Gabriel, Michael, Israfil og dødsenglen Izrail. Derudover er der den faldne ærkeengel Iblis, som er djævelen, der gjorde oprør imod Allah. I jødedommen er englene organiseret i et hierarki af forskellig rangorden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2nord.dk

Hvad er forskellen på Gud og Allah?

I Koranen bruges både betegnelsen Gud og Allah, hvor sidstnævnte er det arabiske ord for Gud (bogstaveligt "Guden", som udledt fra den bestemte artikel al-).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvor er Allah fra?

Navnet Allah kommer af arabisk 'guden', af den bestemte artikel al og ilah 'gud'. Allerede før islam dyrkede befolkningen i Mekka en gud ved navn Allah, jf. Koranen, sura 13,17 og 31,26.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder Hamdullah?

Alhamdulillah betyder “priset være gud” på arabisk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på churchsg.dk

Hvad betyder Inri Jesus?

INRI, I.N.R.I., begyndelsesbogstaverne i den latinske indskrift på Jesu kors: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum ('Jesus fra Nazaret, jødernes konge'). Indskriften var også anført på græsk og hebraisk; den ses ofte på krucifikser.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvem frister Adam og Eva ifølge Koranen?

I Koranen kaldes Djævelen indledningsvis Iblîs, sidenhen, efter at også han er faldet fra Guds nåde, træder han frem i skikkelse af al-Shaytân, Satan, og frister mennesket over evne.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forlagetvandkunsten.dk

Hvad står der i Koranen om tørklæder?

Desuden henvises der ofte til sura 33, vers 59: “Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive forulempet.”

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Hvem er Muhammed i Koranen?

Muhammed var en profet og grundlægger af islam. Muhammed blev født i Mekka på Den Arabiske Halvø. Der vides meget lidt om hans livsforløb frem til det tidspunkt, da han begyndte at modtage, hvad han tolkede som guddommelige åbenbaringer fra den ene sande Gud, åbenbaringer, der blev overdraget ham af ærkeenglen Gabriel.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk
Forrige artikel
I hvilken side sidder nyrerne?
Næste artikel
Er det farligt at tage Viagra hver dag?