Hvem har det bedste vand i Danmark?

Danmarks lækreste drikkevand er kåret! DR har med hjælp fra interesseorganisationen for de danske drikkevands- og spildevandsselskaber, Danva, kåret Danmarks mest velsmagende drikkevand. Lemvig Vand endte i en top 3!

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lvs-as.dk

Hvilken by har det bedste vand i Danmark?

Fredensborg har det bedste vand

plads. For det blev vandet fra Fredensborg, der vandt titlen som Danmarks mest velsmagende drikkevand. Vandet i Fredensborg 'har god fylde, harmonisk smag og en let mineralsk eftersmag' lød begrundelsen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stiften.dk

Hvem har det bedste drikkevand?

Verdens bedste, lettest tilgængelige og reneste vand findes i Finland. Og det gælder både det vand, der kommer ud af vandhanen, det vand, der løber i landets floder, og det vand, som produceres af rensningsanlæggene.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

Hvor i Danmark er grundvandet renest?

Der dannes mest grundvand i Jylland, hvor det regner mest, og hvor van det let siver gennem sandjord. Der dannes mindst grundvand på øerne, hvor det regner mindre, fordampningen er større, og hvor vandet siver langsommere gennem lerjord eller løber direkte ud i vandløb og søer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aktiv.dn.dk

Hvor er der rent vand i Danmark?

99,9 procent af det danske drikkevand kommer fra grundvandet. Vandet bliver pumpet op fra magasiner i undergrunden, iltet, filtreret og kvalitets- sikret på vandværket og sendt direkte ud i hanerne hos forbrugerne. Ingen rensning, ingen tilsatte stoffer – bare rent vand.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mst.dk

Grundvandet i DanmarkTrouvé 30 relaterede spørgsmål fundet

Er Danmarks drikkevand truet?

I Danmark drikker vi grundvand direkte fra hanen. Men vores rene drikkevand er truet, blandt andet af sprøjtegifte fra by og land. Der bliver desværre ofte fundet rester af gifte i vores grundvand. Og problemet er blevet markant værre de seneste år.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvor i Danmark er der mindst forurenet grundvand?

Meget få kommuner uden fund af pesticidrester

Fanø og Læsø er faktisk de eneste kommuner i opgørelsen, hvor der slet ikke er blevet fundet rester af gift i drikkevandsboringer de seneste fem år.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Kan Danmark løbe tør for grundvand?

Danmark mangler ikke vand. Forbruget af grundvand er mindre i dag end for 25 år siden, fordi vi er blevet bedre til at undgå vandspild. Samtidig giver klimaændringerne mere regn, hvorfor grundvandsstanden ifølge GEUS er steget med en-to meter siden år 2000.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på information.dk

Hvilke lande har det dårligste drikkevand?

De udsatte lande er i høj grad placeret i Afrika og Mellemøsten. UNICEF har lavet prognoser, der viser, at over 9 millioner mennesker i Etiopien ikke vil have adgang til rent drikkevand i udgangen af 2017.
...
Blandt verdens mest berørte lande er:
  • Bahrain.
  • Kuwait.
  • Qatar.
  • San Marino.
  • Singapore.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på waterlogic.dk

Hvor i Danmark smager vandet bedst?

Postevand smager meget forskelligt i forskellige byer, men nu er det bedste vand fundet. Hvis du vil smage Danmarks mest velsmagende vand, så skal du tage til Aabenraa.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Kan man drikke vandet i Danmark?

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, og næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mst.dk

Hvor kommer Danmarks grundvand fra?

Vandet i depoterne, der kaldes grundvandsmagasiner, stammer fra regnvand, der faldt ned på overfladen af jorden for alt mellem tyve og mere end hundrede år siden. Det ældste grundvand indeholder ikke rester af pesticider. Man begyndte nemlig først at anvende sprøjtegift i Danmark i midten af 1950'erne.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvad er den dyreste vand?

Den amerikanske flaskevand Bling H20 har en literpris på 300 kr. Det gør dråberne til verdens dyreste, og så er den vand vist også betalt. Bling H20 er nu også noget ud over det sædvanlige med en specialdesignet flaske glas lukket med korkprop og besat med Swarovski-krystaller.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borsen.dk

Hvilket vand er sundest?

Vand fra hanen er mere miljøvenligt

Drik endelig vandet fra hanen – udover at det er velkontrolleret, så smager det frisk og godt, og så er det mange gange billigere og mere miljøvenligt end vand på flaske. Der er 900 gode grunde til at drikke vandet i hanen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hofor.dk

Hvem ejer vand i Danmark?

Du ejer dit vand – vidste du det? I Danmark er vandforsyningen drevet og ejet af os, der bruger vandet. Drikkevand fra hanen er altså noget vi ejer i fællesskab, som ingen må tjene penge på – derfor kalder vi det for vores vand.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskevv.dk

Hvor er det reneste vand i verden?

Det reneste vand i verden til din hud kommer fra islandske gletsjere. Island har massevis af gletsjere, søer og floder, ligesom havet, der omgiver landet, er usædvanligt rent. Islandsk vand hører til det reneste i verden. Dette skyldes den unikke geografi, vulkanernes og gletsjernes “ild og is”.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bioeffect.dk

Hvorfor har Danmark godt grundvand?

Danmark har grundvand i verdensklasse, og kvaliteten bliver fortsat bedre. Vi drikker grundvandet råt, og det kan vi, fordi godt landmandskab hænger sammen med rent grundvand. De kommende generationer, som skal drikke det vand, der regner på markerne i dag, vil ligeledes være begunstiget af rigeligt og rent grundvand.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lf.dk

Er der nok drikkevand i fremtiden?

I Danmark er der drikkevand nok i den nærmeste fremtid. Her er der rigeligt med grundvand i Danmark – og geologer taler endda om, at der er en 'god kvantitativ tilstand' for grundvandet**. Med andre ord kan du godt tørre svedperlerne af topstykket. Du kommer ikke til at mangle drikkevand lige foreløbig.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ewii.dk

Hvor godt er Danmarks grundvand?

Vandforsyning i Danmark

Den danske drikkevandsforsyning er næsten udelukkende baseret på grundvand - ca. 99 %. Og vandet behøver kun at gennemgå en enkel behandling med iltning og filtrering, inden det kan sendes ud til forbrugerne. Drikkevandet er generelt af en meget høj kvalitet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fredensborgforsyning.dk

Hvor er der fundet PFAS i Danmark?

79 vandboringer som disse i Skagen er ramt af PFAS over grænseværdien for drikkevand. En række andre kystnære kommuner såsom Svendborg, Thisted og Fanø har ligesom Frederikshavn fundet PFAS i deres boringer, men også kommunerne omkring København er ramt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tv2nord.dk

Hvor i Danmark er der flest pesticider?

I mere end hver tredje prøve i det midt- og vestjyske grundvand, er der fundet rester af pesticider, viser nye tal. Favrskov er den midtjyske kommune med flest vandboringer, hvor pesticidniveauet er over grænseværdien.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tvmidtvest.dk

Hvilke trusler er der mod drikkevand i Danmark?

Den største trussel mod grundvandet er nedsivende forurening.
...
Ved linieforurening bliver de forurenende stoffer spredt langs linier i landskabet – fx:
  • Jernbaner.
  • Kloakledninger.
  • Olieledninger.
  • Veje (nedsivning af vejvand og salt)

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vandetsvej.dk

Hvad er der i dansk drikkevand?

Drikkevand indeholder en lang række naturlige salte og mineraler, som er med til at give vandet smag og karakter. Drikkevand kan også indeholde stoffer, som er sundhedsskadelige. Det kan for eksempel være naturligt forekommende stoffer som nikkel og arsen. Det kan også være bakterier fra overfladevand eller kloakvand.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mst.dk

Er der pesticider i mit drikkevand?

Men drikkevandet og vandværkernes forsyningssikkerhed er truet af pesticidrester, der oftere og oftere bliver fundet i de aktive drikkevandsboringer. I både 2020 og 2021 blev der endda fundet rester af pesticider i flere end halvdelen af de undersøgte boringer – og nu ser 2022 ud til at fortsætte den kedelige tendens.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk
Forrige artikel
Er mørk chokolade antiinflammatorisk?
Næste artikel
Hvilken farve symbolisere loyalitet?