Hvad er ligeværdig kommunikation?

Det handler om: At kunne og turde sige fra og til i respekt for både sig selv og de andre; som en måde at styrke samarbejdet, kollegaskabet, lederskabet og venskabet. At give udtryk for tanker og følelser – uden at krænke andre.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på absolutkommunikation.dk

Hvad betyder det at være ligeværdig?

med lige (så) stor værdi, betydning, styrke el. lign.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad forstår man ved assertiv kommunikation?

Assertion handler i bund og grund om at kommunikere med respekt for dig selv og din modtager. Når du er assertiv, står du ved dine egne følelser og holdninger, men uden at overskride andres grænser, fordi du samtidig anerkender, at de har ret til at have deres følelser og holdninger.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på teknologisk.dk

Hvad er vigtigt i kommunikation?

Vil du den gode kommunikation, er det vigtigt, at du husker at kommunikere på modtagerens præmisser. Tag det ikke for givet, at modtageren af dit budskab automatisk ved, hvad du mener. Med samme indsigt i et konkret emne, som du selv har – for så vil du ofte fejle med din kommunikation.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på goteam.dk

Hvilke kommunikationsformer er der?

Kommunikation kan inddeles i følgende kategorier; verbal, nonverbal, skriftlig og visuel kommunikation. Flere kategorier kan sagtens anvendes på samme tid og det giver mulighed for at opnå bedre resultater.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på itucation.dk

Tydelig kommunikationTrouvé 25 relaterede spørgsmål fundet

Hvad er forskellen mellem ligestilling og ligeværd?

Denne bog handler om ligeværd – ikke ligestilling – mellem de to traditionelle biologiske køn: mand og kvinde. Ordet ligeværd stikker nemlig mange lag dybere end ordet ligestilling, der handler om at give kvinder lige muligheder i en ramme, som mænd i århundreder har defineret og værdisat.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på contentpub.eu

Hvad betyder lige godt?

imod forventning, antagelse olgn.; alligevel; ofte m. forstærkende bet.: rigtignok; sandelig.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad vil det sige at gøre en forskel?

En motivationsform, der indebærer, at dine medarbejdere er motiveret af at gøre en forskel for samfundet og andre via løsning af deres arbejdsopgaver.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lederweb.dk

Hvad det vil sige at have indflydelse på noget?

At have indflydelse betyder, at man har indvirkning eller kan påvirke en situation eller begivenhed. At man i kraft af ens position eller ressourcer har medbestemmelse. Det kan for eksempel være på ens arbejdsplads, hvor man har indflydelse på ens arbejdsopgaver eller bliver indraget i vigtige beslutningsprocesser.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på charlottegade.dk

Kan man godt sige og at?

Mange opfatter det nemlig som en fejl. Traditionelt har man aldrig kunnet sige "det ligner, at", men formuleringen er opstået ved sammenblanding af udtryk som: nogen/noget ligner noget/nogen, fx.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på grammatip.com

Hvad er problematisk?

Problematik, (se problematisk), egentlig betegnelse for en gruppe problemer, som har en indbyrdes sammenhæng; men problematik bruges ofte i flæng som synonym for et eller flere problemer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad betyder lige lukt?

uden ophold, standsninger; direkte; lige; kun i forb. m.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvad betyder lige på og hårdt?

uden yderligere indledning, forberedelse el.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad betyder lige vel?

Esp. 152) efter nok: endda; i forvejen. Jeg har Sorg nok ligevel, uden at han legger Byrde paa Byrde.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvem har mest ligestilling?

I 2020 indtog Danmark en 14. plads, men i år er vi gået hele femten pladser ned og må således nøjes med en 29. plads. Det er langt fra vores geografiske nabolande Island, Finland, Norge og Sverige, der alle ligger i top fem over lande med mest ligestilling mellem kønnene.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på heartbeats.dk

Er der 100% ligestilling i Danmark?

I Danmark er der formelt ligestilling mellem kønnene. Ligestillingen tager udgangspunkt i, at mænd og kvinder er ligeværdige, hvilket betyder, at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvem kæmper for ligestilling?

UNICEF er en stærk fortaler for beskyttelsen af børns rettigheder og arbejder for at give børn verden over flere og bedre muligheder for at udleve deres potentiale. Derfor er UNICEF også en stærk fortaler for, at piger og kvinder har samme rettigheder som drenge og mænd.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på unicef.dk

Kan lige så godt?

med samme resultat, udbytte, ret osv. Brasen eller forel kan lige så godt anvendes som karpe kogeb92.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordnet.dk

Hvad betyder det at dele sol og vind lige?

Talemåden sættes i forbindelse med det, at to hold i en kamp får lige muligheder. Man sørger for at begge hold får lige meget sol og vind, ved at holdene efter første halvleg bytter bane. Talemåden stammer fra søfarten.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ordsprogogtalemaader.dk

Hvad betyder det at være på lige fod?

På lige fod betyder samme vilkår.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på synonymbog.com

Hvad er alt andet lige?

Ceteris paribus er et latinsk udtryk, der på dansk oversættes til alt andet lige. I økonomisk teori bruges ceteris paribus til at forudse hvad en enkelt ændring gør, når alt andet er uændret. For eksempel til at forudsige, hvilken effekt et fald i prisen på øl gør ved efterspørgslen på øl.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvorfor siger man som ind i helvede?

Hvad betyder som ind i helvede? Som ind i helvede betyder fanden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på synonymbog.com

Hvad betyder Kuratel?

Curatel .. betyder i den danske Ret det Tilsyn, som en af Øvrigheden dertil beskikket Mand, Curator, fører med en anden Persons Bestyrelse af sin Formue.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sproget.dk

Hvornår er det jeg og mig?

Du skal bruge “jeg”, når det er grundled (subjekt) i sætningen. Fx “Henrik og jeg går på kursus sammen”. Du skal bruge “mig”, når det er noget andet end grundleddet. Fx “Opgaven var som skabt til Peter og mig”.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på syntaksis.dk

Hvad tid skal vi sige?

Hvad tid bruges om specifikke tidspunkter. Det er for eksempel fuldstændig mundret at sige Hvad tid kører bussen? Hvornår kan man bruge både om specifikke tidspunkter og større, mere uafgrænsede tidsrum. Man kan godt bruge hvornår ligesom hvad tid til at spørge om noget specifikt (Hvornår kører bussen?).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk
Forrige artikel
Hvad er renten på indefrosne ejendomsskatter?
Næste artikel
Hvad skulle det danske krigsskib foretage sig?