Hvad er det mest kendte dyr i Danmark?

Ræv Ræven er et af de mest kendte pattedyr i Danmark. Ræven er udbredt i hele landet, hvor den lever både i byerne, på landet og i naturen. Grævling Grævlingen er Danmarks største mårdyr, men mange dør i trafikken. Vi arbejder for at nedbringe antallet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvilke dyr har vi i Danmark?

Pattedyr
 • Hovdyr. Dåvildt (Dama dama) Kronvildt (Cervus elaphus) Råvildt (Capreolus capreolus) Sikavildt (Cervus nippon) ...
 • Gnavere og støttetandede. Bæver (Castor fiber) Hare (Lepus europaeus) Vildkanin (Oryctolagus cuniculus) ...
 • Rovdyr. Hundedyr. Guldsjakal (Canis aureus) Mårhund (Nyctereutes procyonoides)

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jaegerforbundet.dk

Hvad er det største vilde dyr i Danmark?

Det største, fritlevende pattedyr i Danmark er kronhjorten, der kan nå en skulderhøjde på 150 cm og i nogle tilfælde veje lige så meget som 8-9 rådyr d.v.s. op til 230-240 kg.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturguide.dk

Hvad er det mest sjældne dyr i Danmark?

1. Hasselmus) Hasselmusen er et af de mest sjældne pattedyr i Danmark og derfor også på rødlisten som det mest truede pattedyr. Hasselmusen findes kun i fragmenterede bestande på Midt- og Sydsjælland, i den østlige del af Jylland og på Sydfyn ifølge Miljøstyrelsen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jv.dk

Hvor mange arter dyr er der i Danmark?

Det samlede antal dyrearter i Danmark er umuligt at opgøre præcist. I 1995 opgjorde Skov- og Naturstyrelsen antallet af fritlevende, naturligt forekommende, her i landet ynglende arter af hvirveldyr til 424, nemlig 49 pattedyr, 209 fugle, 5 krybdyr, 14 padder, 37 ferskvandsfisk og 110 saltvandsfisk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

10 Farligste Dyr I Danmark!Trouvé 33 relaterede spørgsmål fundet

Hvilke dyr er truede i Danmark?

Mød 10 af Danmarks truede pattedyr
 • Birkemus. Birkemusen findes i Danmark kun i Sydjylland samt nord og syd for Limfjorden i Nordvestjylland. ...
 • Ulv. Ulven genindvandrede i Danmark i 2012 efter at være blevet bortskudt i starten af 1800-tallet. ...
 • Bechstein flagermus. ...
 • Bæver. ...
 • Damflagermus. ...
 • Gråsæl. ...
 • Hasselmus. ...
 • Odder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på samvirke.dk

Hvad er det populæreste dyr i verden?

Ifølge nogle undersøgelser udgør rundormene op mod 80 procent af samtlige dyr på Jorden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

Hvad er det stærkeste dyr i Danmark?

Danske forskere har fundet ud af, at en type vandlopper, som holder til i Kattegat, er klodens stærkeste dyr. Den kan yde en kraftpræstation, som er mere end ti gange så stor som hos noget andet dyr på jorden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvilket dyr er uddøde i Danmark?

Fagfolk har bedømt at 36 arter af tæger, humlebier, svampe, laver og karplanter er forsvundet fra Danmark siden 1850 udover de fire førnævnte arter, og at 272 arter er truet i større eller mindre grad. 614 arter er vurderet som ikke truede, mens data var for utilstrækkelige til at vurdere de øvrige 330 arter.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturbeskyttelse.dk

Hvilket dyr spiser mest i verden?

Generelt har fugle den største appetit, fordi de er små, har en høj kropstemperatur og et højt aktivitetsniveau – selvom appetitniveauet kan svinge meget fra én art til en anden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

Hvad er det mindste dyr i Danmark?

Dværgspidsmusen vejer kun mellem 2-6 gram og er således Danmarks mindste pattedyr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturguide.dk

Hvad er det hurtigste dyr i Danmark?

Haren er altid på vagt. Den er nederst i fødekæden og kan løbe op til 80 km i timen på korte strækninger. I april og maj er der særligt gode chancer for at se harer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på naturfamilier.dk

Hvad er Danmarks største insekt?

Mosaikguldsmed. Den store mosaikguldsmed er utrolig smuk og et af de største insekter, vi har i Danmark. Den er havens eget jagerfly, og den kan flyve med over 25 km/t. Guldsmeden har nogle af de største øjne i insektverdenen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dyrenesbeskyttelse.dk

Hvilke dyr lever i Norge men ikke i Danmark?

Den norske fauna har et stort indslag af arktiske arter, fx ren, polarræv, jærv, lemming, fjeldrype og snespurv, der er udbredt ned i de sydlige fjeldegne i over 1000 m højde; Hardangervidda har således en stor bestand af vildren, mens flertallet af rener i nord er tamrener.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad er det mærkeligste dyr i verden?

1 Vi har samlet en liste med 10 underlige og seje dyr fra hele verdenen.
 • 1.1 1: Kraveagame – det frillede firben.
 • 1.2 2: Gavial krokodillen – krop som en krokodille, næb som en stork.
 • 1.3 3: Almindelig agam – den blå og orange Spiderman øgle.
 • 1.4 4: Marine leguan – det eneste firben, der finder næring i havet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på reptilia.dk

Hvor mange giftige dyr er der i Danmark?

I Danmark har vi to slangearter, snogen og hugormen, hvoraf hugormen er giftig, mens snogen ikke er det.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på videnskab.dk

Hvad er det mest truede dyr i verden?

Næsehorn og tigre er nogle af de mest udsatte dyr i verden. De er ofre for krybskytter, der sælger deres horn og pels til høje priser på det sorte marked. Samtidig arbejder mange på at skabe bedre forhold for de truede dyr, så de kan overleve i fremtiden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Hvilke dyr er fredet i Danmark?

Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven eller arten er omfattet af vildtskadebekendtgørelsen. Desuden er alle krybdyr og padder samt 42 arter af insekter beskyttet af en særlig fredning.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mst.dk

Hvor mange arter er truet i Danmark?

Hvor mange rødlistede arter er der i Danmark? 4.439 arter af dyr, planter og svampe er rødlistede i Danmark ifølge den nyeste danske rødliste fra 2019. Det tal dækker over de 1.844 truede arter samt andre arter, som man er bekymrede for. Enten fordi arten allerede er regionalt uddød eller er næsten truet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvad er det farligste dyr?

Men vores værste fjende – og verdens farligste dyr – er myggen. Den lille blodsuger overfører hvert år sygdomme til flere hundrede millioner mennesker og omkring 1 million dør årligt som følge. Myggen er derfor det dyr i verden, der slår flest mennesker ihjel.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

Hvad er Danmarks tungeste fugl?

Som Danmarks tungeste fugl kan knopsvanen nå en vægt på 10-12 kilo.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fjordavisen.nu

Hvad er det grimmeste dyr i verden?

Det er en nøgenrotte med det latinske navn Heterocephalus glaber, vi taler om, som kunne kandidere til at være det grimmeste dyr i verden.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på experimentarium.dk

Hvilket dyr i verden bliver ældst?

DR: Danske forskere: Grønlandshaj blev mellem 272 og 512 år gammel. Videnskab.dk: Verdens ældste hvirveldyr: Grønlandshaj blev op mod 512 år gammel.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denblaaplanet.dk

Hvad er den dyreste hund?

Den tibetanske mastiff – great in China

Prisen på en hund af denne tunge race er skudt helt uhørt i vejret i Kina, hvor en fuldblods tibetansk mastiff i 2014 blev solgt for knap to millioner dollars ved et luksus dyrskue i Zhejiang provinsen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dyreportal.dk
Forrige artikel
Hvor lang tid tager det at få godkendt en byggetilladelse?
Næste artikel
Hvor mange procent kan man stige i løn?