Hvad er det laveste man får i SU?

Udeboende: 6.321 kr./md. Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er mindste SU 2023?

Sats 2023. Satsen for udeboende på videregående uddannelser er 6.589 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i SU under uddannelse?

Hvor meget får man i SU? Er du udeboende, og går du på en videregående uddannelse, kan du få 6.397 kr. (før skat). Er du hjemmeboende, kan du få 3.181 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dinero.dk

Hvorfor har jeg fået mindre i SU?

Hvis du ikke tjener mere end dit årsfribeløb i de år, hvor du får SU eller slutlån, undgår du at skulle betale noget af din SU tilbage. Får du kun SU i en del af året (fordi du for eksempel holder orlov, vælger SU fra eller andet) bliver dit årsfribeløb større.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man have SU og løn på hovedkort?

Hovedkortet må kun bruges hos én arbejdsgiver. Dit hovedkort skal bruges der, hvor du tjener mest. Du skal selv fortælle dine arbejdsgivere eller udbetalere, om de skal bruge hovedkort eller bikort. Hvis en arbejdsgiver eller SU allerede bruger dit hovedkort, skal du bruge bikortet til dine andre job.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Sådan søger du SU - Borgerservice to goTrouvé 16 relaterede spørgsmål fundet

Hvordan får man dobbelt SU?

Den dobbelte SU får du til at dække den måned, hvor du ellers ikke ville få nogle penge fordi din SU er forudbetalt, og din praktikløn er bagudbetalt. Du søger dobbeltklip før lønnet praktik i minSU. Du kan ikke overføre måneden med dobbelt SU til en senere praktikperiode, heller ikke selv om den også er bagudlønnet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad får man i SU som 20 årig hjemmeboende?

Sats 2023. Satsen er 3.276 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Er SU afhængig af forældres indkomst?

At dine forældres indkomst er afgørende for, hvor meget du kan få i SU betyder, at du kan få SU med et fast grundsats og eventuelt et tillæg, der afhænger af, hvor meget dine forældre har i indkomst. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i SU som 21 årig?

Sats 2022. Satsen er 6.397 kr. pr. måned før skat i 2022, når du er 20 år eller derover og udeboende.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvornår tjener man for meget til SU?

Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, må du maks tjene 13.573 kr. om måneden før skat. Hvis du er i gang med en videregående uddannelse, må du maks tjene 18.412 kr. om måneden før skat.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Er der skat på SU?

Din SU er skattepligtig indkomst, og vi trækker skat af den, inden du får den udbetalt. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din SU. Oplysningerne om din skat får vi direkte fra Skattestyrelsen. Du skal derfor ikke sende dit skattekort til os.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan alle få SU?

du er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der er godkendt til SU. Læs om Indskrevet på og gennemgå en uddannelse. du er studieaktiv på din uddannelse. du selv søger SU i minSU og søger igen, hvis du har et studieskift (skifter sted eller uddannelse)

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er mindste SU løn?

Udeboende: 6.321 kr./md. Hjemmeboende: 982 – 3.143 kr./md.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget får man i SU efter skat 2023?

Sats 2023. Satsen er 6.589 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad er SU fribeløbet?

Dit årsfribeløb er det samlede beløb, du må tjene ved siden af din SU i løbet af et kalenderår. Dit årsfribeløb regnes ud for et kalenderår (fra januar til december), og er det beløb, du højst må tjene ved siden af din SU.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man få forhøjet SU?

Du kan få forhøjet dit SU-lån, hvis du er forsørger, eller hvis du får SU afhængigt af dine forældres indkomst. Der er to muligheder for at få forhøjet SU-lån: du får SU afhængigt af dine forældres indkomst og får ikke det maksimale tillæg til grundsatsen for SU. du er forsørger (supplerende SU-lån)

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor langt skal man bo væk for at få udeboende SU?

Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl. Transporttiden (med offentlige transportmidler) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl er på mere end 75 minutter. Ventetid mellem de forskellige offentlige transportmidler tæller med i de 75 minutter.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvor meget SU får man med børn?

Hvis du får et barn, mens du går på en ungdomsuddannelse og er under 20 år, er din SU ikke længere afhængig af dine forældres indkomst. Det betyder, at du får den højeste SU-sats (enten som hjemmeboende eller udeboende), uanset hvor meget dine forældre tjener.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvad betaler en 19 årig for at bo hjemme?

og hvor meget skal den unge give for at bo hjemme? Hvor meget det er rimeligt, at den unge betaler for at bo hjemme, afhænger af, hvor mange penge den unge har til rådighed om måneden. - Beløbet er individuelt alt efter, hvilken situation den unge er i. Men et sted mellem 600 og 1.500 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bolius.dk

Kan man få SU når man er 17 år?

For at få SU er der nogle betingelser, som den studerende og dennes uddannelse skal opfylde: den studerende skal være 18 år, hvis han eller hun går på en ungdomsuddannelse – på de videregående uddannelser, er der ingen aldersbegrænsning. uddannelsen skal være godkendt til SU.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ufm.dk

Kan man få SU når man er 18?

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvordan mister man sin SU?

Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned. Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny i minSU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan man studere uden SU?

Mangler du SU til sidste del af din videregående uddannelse, har du mulighed for at tage et slutlån de sidste 12 måneder af din uddannelse. Er der gået mere end to år, fra du afsluttede din adgangsgivende eksamen, til du startede på din videregående uddannelse, kan du få 24 slutlånsrater.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk
Forrige artikel
I hvilken måneder regner det mest i Danmark?
Næste artikel
Hvor lang tid må man gå med en støvmaske?