Hvad betyder Diegetisk?

Diegetisk/ikke-diegetisk lyd
Ordet diegetisk er afledt af det græske diegese, der betyder fortælling. Således betegner det diegetiske alt, hvad der er en del af fortællingen i filmen. Det vil sige alt, hvad karaktererne i filmen så at sige kan høre, når vi taler om lyd.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad er forskellen på diegetisk og ikke diegetisk lyd?

Diegetisk lyd er lyd, der både kan høres af publikum og personerne i filmen, mens ekstradiegetisk lyd er det, som kun seeren kan høre. Udtrykket kommer af begrebet diegese, der henviser til den ”verden” eller univers, som filmen skaber. Diegetisk lyd kaldes også reallyd.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad betyder ikke Diegetisk?

Ikke-diegetisk musik (også kaldet asynkron musik eller underlægningsmusik) kan forstås som musik, der hverken er repræsenteret visuelt eller har forbindelse til karakterernes auditive og fysiske miljø. Det er altså musik, som kun publikum hører. Det meste filmmusik er ikke-diegetisk.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på musikipedia.dk

Er reallyd og synkron lyd det samme?

Hvor den synkrone lyd hænger sammen med det der sker i billedet, er asynkron lyd noget der ikke kan ”ses”. 'Reallyd' er den lyd der naturligt hører til i billedet. Ved kontrapunktisk lyd peger billedet og lyden i hver sin retning.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på levendegronland.dk

Hvorfor bruger man asynkron lyd?

Asynkron lyd er et filmisk virkemiddel, hvor lydkilden ikke kan ses i billedet. Asynkron lyde bruges ofte for at understøtte stemningen på billedet. Den meste brugt form for asynkron lyd er underlægningsmusik.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Ordblindetest: Hvad betyder resultatet?Trouvé 40 relaterede spørgsmål fundet

Hvad er de tre lydspor?

Synkron lyd er den lyd, som både vi (tilskueren) og personerne i filmen kan høre, fx dialog og reallyd. Asynkron lyd er den lyd, som kun vi (tilskueren) kan høre, fx underlægningsmusik. Man kan dele lyd op i to overordnede grupper: synkron og asynkron lyd, også kaldet diegetisk og ikke-diegetisk lyd.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på filmcentralen.dk

Hvad er Mickey Mousing lyd?

Asynkron effektlyd

Når musikken på den måde mimer figurernes bevægelser, kalder man det også Mickey Mousing – opkaldt efter de tidlige Disneyfilm. I den korte gyserfilm 'Lille Lise' er der flere gange asynkron effektlyd.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på filmcentralen.dk

Er voiceover reallyd?

Denne type tale er synkron lyd eller reallyd. Den kan både være on-screen (når vi ser personen, der taler), og den kan være off-screen (når personen, der taler, er udenfor billedet). Tale kan også komme fra en person, der ikke er med i filmen. Så kalder man det en fortællerstemme, en speakerstemme eller en voiceover.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på filmcentralen.dk

Hvad er Parafraserende lyd?

Når musikken er parafraserende, understøtter den handlingen på filmens billedside. Når musikken er kontrapunktisk, står den i kontrast til billedsiden. Når musik er parafraserende, understøtter og forstærker den filmens handling. Det kan fx være et par, der kysser, mens vi hører romantisk musik.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på filmcentralen.dk

Hvilke former for lyd er der?

Lyd kan opdeles i to hovedgrupper. Synkron lyd og asynkron lyd. Synkron lyd: Synkron lyd er den lyd, som både personerne i filmen og vi (publikum) kan høre. Asynkron lyd: Asynkron lyd er den lyd som kun vi (publikum) kan høre.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på indidansk.dk

Hvad er forskellen på en scene og en sekvens?

En sekvens er en afrundet del af filmens handling. En sekvens adskiller sig fra en scene ved, at der godt kan være spring i tid, sted og handling i en sekvens. En sekvens har som regel et overordnet tema eller en rød tråd. Man kan sætte en overskrift på en sekvens.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på filmcentralen.dk

Hvad er en personal fortæller?

personal fortæller - en personbunden fortæller, personal fortæller (han/hun) hos hvem synsvinklen ligger i hele teksten eller dele heraf. Vedkommendes tanker/ oplevelser formidles da ikke direkte, men indirekte via 'dækning'.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvad er forskellen på fortæller og synsvinkel?

Ydre synsvinkel: Fortælleren er uden for situationen. Han fortæller om noget ydre, fysisk, der er set eller hørt udefra. Indre synsvinkel: Fortælleren er inde i en persons bevidsthed og fortæller om denne persons tanker og følelser. Kombineret synsvinkel: Fortælleren er skiftevis uden for og inden i personen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvorfor bruger man slow motion?

Når filmen afspilles ved normal hastighed, ser det ud som om, det hele foregår langsomt. Slowmotion kan skabe en særlig stemning, fx drømmende eller storslået. Effekten bruges også tit, hvis en hovedperson er påvirket af fx stoffer, og vi oplever verden gennem hans/hendes øjne.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på filmcentralen.dk

Hvad er en films stil?

Filmens stil

Den gode film fortæller sin historie på sin egen måde, i sin egen stil. Stilen skal skabe forbindelse mellem filmens sujet, det du ser, og filmens fabula, den helhed du forestiller dig. Typiske stiltræk i en film er: Brug af metonymer: Du ser kun dele af en helhed.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Er voice over asynkron lyd?

Når vi kan se lydkilden i billedet, kaldes det on-screen lyd, men det er som oftest off-screen lyd som begreb, der er mest interessant at tale om. I nogle fiktionsfilm og i mange dokumentarer og nyhedsreportager bruges der Voice Over (VO). VO kaldes også speak og er asynkron lyd.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mediefagsydkysten.wordpress.com

Hvad er polariserende musik?

Polariserende musik: musikken trækker i en bestemt retning, den antyder noget, som ikke entydigt fremgår af billederne, fx noget uhyggeligt. Eller den fortæller, hvad der sker på det indre plan, inden i personernes hoveder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jakobmjensen.dk

Hvad er en subjektiv lyd?

Når lyd er subjektiv, betyder det, at vi hører lyden på samme måde, som en person i filmen oplever den, fx forvrænget eller fjern. Subjektiv lyd styrker vores identifikation med en person, fordi vi oplever verden gennem hans/hendes sanser.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på filmcentralen.dk

Hvad er Incidentalmusik?

Det er lyd, eks. underlægningsmusik, der er lagt på for at fremme publikums forståelse af stemningen i en scene: for at gøre en scene mere uhyggelig, eller med en høj lyd at gøre et chok mere kraftigt m.m. Nogle film har en fortællestemme, en såkaldt Voice Over (VO).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på mediefagsydkysten.wordpress.com

Hvad er Voice of God?

Stil henvender sig autoritativt direkte til tilskueren gennem et kommenterende lydspor, enten som Voice of God, hvor den talende ikke er til stede i billedet (ekstra-diegetisk fortæller), eller som Voice of authority, hvor den, som taler, også er til stede i billedet (diegetisk fortæller).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dansksiderne.dk

Hvad er halvnær?

En halvnær billedbeskæring viser personer fra brystkassen og op. Tilskueren er så tæt på motivet, at vi kan se personernes ansigter og reaktioner.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på filmcentralen.dk

Hvad er Voice over dansk?

Voice-over, eller voice over, er en betegnelse for narrativ indtaling på film, tv, radio, teater og præsentationer. Den indtales enten direkte/live eller som optaget på forhånd. Det anvendes i spillefilm, tv-udsendelser, radioudsendelser, hjemmesider, reklamer i tv/radio mv.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad hed Mickey Mouse før?

Oprindeligt hed figuren Mortimer Mouse efter Walts eget forslag, men hans kone overbeviste ham om at ændre det til Mickey. Mickey blev første gang set i lyd-tegnefilmen Plane Crazy fra 1928, sammen med Minnie.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på comicwiki.dk

Hvem kom først Mickey Mouse eller Anders And?

Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tidsskrift.dk
Forrige artikel
Hvor mange øl svarer et glas vin til?
Næste artikel
Kan man male direkte på Vådrumsgips?