Er det lov at opgive CPR til politiet?

Du har altid pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato, og du risikerer bøde eller anholdelse, hvis du ikke oplyser dette. Du har dog aldrig pligt til at oplyse politiet om andre oplysninger: heller ikke cpr-nr., eller telefonnummer m.v.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bergadvokater.dk

Kan politiet bede om cpr nummer?

Men det er ikke alene DSB og Metroselskabet, der er pålagt strenge krav om at indhente personlige oplysninger. Det gælder også politiet som ej heller må scanne dit kørekort, sygesikringsbevis eller pas, og du er kun forpligtet til at oplyse din fødselsdato og ikke de sidste 4 cifre i personnummeret.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på allianceadvokater-ishoej.dk

Hvad har man ret til at oplyse politiet?

Det er frivilligt, om du vil udtale dig til politiet. Du har altså ikke pligt til at bidrage med oplysninger til sagens opklaring. Dog har du pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Hvis man ikke giver politiet oplysningerne, når man bliver bedt om det, risikerer man både at få en bøde og blive anholdt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvad er mine rettigheder overfor politiet?

Du har ret til at udtale dig om det, der sker i sagen, og har ret til at være til stede ved retsmøder. En sigtet har krav på, at politiet udarbejder rapporter om hvad, der sker i sagen. Hvis du ønsker det, har du krav på at få oplyst betjentens navn og til at se politiskilt, hvis vedkommende er i civil.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forsvars-advokat.dk

Kan jeg se hvad politiet ved om mig?

Politiet behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til os, fx hvis du anmelder et strafbart forhold, eller oplysninger, som vi indhenter fra dig, fx hvis du som vidne eller sigtet afgiver forklaring.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.dk

Sådan sikrer du din telefon mod politietTrouvé 39 relaterede spørgsmål fundet

Hvad er ulovligt at sige til politiet?

Det er altid frivilligt, om du vil udtale dig til politiet. Du har altid pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato, og du risikerer bøde eller anholdelse, hvis du ikke oplyser dette. Du har dog aldrig pligt til at oplyse politiet om andre oplysninger: heller ikke cpr-nr., eller telefonnummer m.v.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bergadvokater.dk

Hvornår må politiet gå ind i dit hjem?

Politiet kan foretage ransagning af bolig og andre lokaler, som en mistænkt eller sigtet person råder over. Ransagning kræver, at den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, og ransagningen må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på leoniadvokater.dk

Kan politiet stoppe dig uden grund?

Færdselsloven giver politiet ret til at stoppe og kontrollere en fører og et køretøj for at se, om der er fejl på en bil, eller om føreren har kørekortet i orden. Hvis en person ikke kan tage vare på sig selv, må politiet kigge i lommerne på folk for at se, om der er id-papirer.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvornår må politiet tage din telefon?

Ved en anholdelse eller ransagning kan politiet medtage en række af dine ejendele. Nogle af disse kan kræves konfiskeret, hvis de har været anvendt (eller vil kunne anvendes) i forbindelse med en lovovertrædelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på leoniadvokater.dk

Hvornår må politiet visitere en?

Politiet må kropsvisitere dig hvis de har mistanke om at du er i besiddelse af noget ulovligt (så som våben eller stoffer). Københavns politi har indført zoner i indre by og på Christiania hvor de kan kropsvisitere hvem som helst uden at give en begrundelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på christiania.org

Hvordan ved jeg om jeg er blevet anmeldt til politiet?

Hvis du er blevet anmeldt, har du krav på at få oplyst, hvor Udbetaling Danmark har sine oplysninger fra, og de vedlægger anmeldelsen, når de skriver til dig. Hvis Udbetaling Danmark kender navn, adresse eller telefonnummer på den person, der har givet dem oplysningerne, vil det fremgå af det brev, de sender til dig.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad er forskellen på at være sigtet og tiltalt?

Man skifter status fra mistænkt til sigtet, når politiet meddeler, at man nu er sigtet i sagen. Tiltalt bliver man, når anklagemyndigheden har vurderet den sag, politiet har arbejdet på, og besluttet at rejse tiltale ved retten.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ret.systime.dk

Kan politiet kræve at se ID?

Reglen herom står i retsplejelovens § 750: "Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvem må spørge om CPR-nummer?

CPR-nummer skal du udlevere, hvis du:

Banken og andre, der låner dig penge, har brug for dit CPR-nummer, fordi de skal indberette det til Skat. Din arbejdsgiver skal bruge dit CPR-nummer til at udbetale løn og indberette oplysningerne til Skat. Du skal give dit CPR-nummer, hvis du vil have et rejsekort.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på taenk.dk

Er CPR-nummer personfølsomme oplysninger?

Personnummer (CPR-nummer) er en fortrolig oplysning, der er særskilt reguleret i databeskyttelsesloven. Det afgørende for, om en oplysning skal anses for fortrolig, vil være en vurdering af, om oplysningen efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab, jf.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvem kan slå op i CPR registret?

Hvem har adgang til oplysninger fra CPR? En række af de oplysninger, som er registreret i CPR, kan både private og virksomheder få adgang til. Der er tale om de samme oplysninger, som enhver person kan få oplyst om en anden person ved henvendelse til en kommune, fx navn og adresse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Kan politiet overvåge mobil?

Fremover må politiet overvåge folks mobiltelefoner uden at give dem besked om det i jagten på kriminelle som for eksempel drabsmænd og grove narko-kriminelle i sager, der har en straframme på seks år eller derover.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på computerworld.dk

Hvornår må politiet overvåge dig?

1 og 2, at politiet som udgangspunkt kan foretage tv-overvågning af et ikke frit tilgængeligt sted, såfremt indgrebet må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen, og efterforskningen vedrører en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Kan politiet åbne en Iphone?

Politi og grænsevagter må tiltvinge sig adgang til telefonens data, hvis telefonen kan låses op ved hjælp af et fingeraftryk, men ikke hvis den kun kan låses op med en pinkode. Og det behøver ikke være med ejerens finger.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Kan man få en bøde for at tale grimt til politiet?

Der udskrives bøder på 1.500 kr. for en almindelig tilsvining og 4.000 kr. under skærpende omstændigheder, eksempelvis hvis man står og råber af betjente, som er i gang med at få styr på et slagsmål, skriver JP Århus.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gellerup.nu

Kan man blive politibetjent hvis man har angst?

Derfor vil tidligere psykiske sygdomme – fx depression, sværere belastningsreaktioner, angst, personlighedsforstyrrelser, OCD, adfærdsforstyrrelser (ADHD), spiseforstyrrelser og autisme – oftest betyde, at du vil have svært ved at blive helbredsgodkendt til politiuddannelserne.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvornår må man ikke filme politiet?

Politiet kan bede en borger om at stoppe en filmoptagelse, hvis det vurderes, at den optagende forstyrrer politiets arbejde. Som borger skal du, hvis du filmer politiet, stå i en afstand, hvor du ikke risikerer at være til gene for politiet og deres arbejde.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nemadvokat.dk

Kan politiet tage din bil?

Er bilen leaset, kan den ikke konfiskeres. Det kan den heller ikke, hvis man har et billån med pant i bilen, for så vil panthaver kunne kræve bilen udleveret fra politiet. Er bilen derimod betalt eller finansieret via et billån, der har pant i huset, ja så kan den konfiskeres.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fdm.dk

Kan jeg se min sag hos politiet?

Du kan søge aktindsigt i politiets sager, dokumenter og oplysninger. Du kan også søge indsigt i, om politiet behandler oplysninger om dig.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.dk

Hvad skal man vise hvis man bliver stoppet af politiet?

Man har pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Derimod er ingen forpligtet til at afgive forklaring til politiet, uanset om man er sigtet, vidne, tiltalt eller pårørende. Det vil altså sige, at hvis du bliver stoppet på gaden af politiet og de udspørger dig, har du ikke pligt til at svare.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på thadv.dk
Forrige artikel
Kan man gå ud og ind af Djurs Sommerland?
Næste artikel
Hvordan spiser man en sardin?