Husflidsforeninger i Aakirkeby, Hovedstaden

Ernærings- og Husholdningsøkonomforeningen
Birgersvej 26 Aakirkeby Hovedstaden
56 97 32 34
Vestermarie Husmoderforening
Rønnevej 49, Vestermarie Aakirkeby Hovedstaden

Sidste anmeldelser