Grundejerforeninger i Holte, Hovedstaden

Søllerød Grundejerforening
Attemosevej 33, Søllerød Holte Hovedstaden
45 80 39 39
Holte Grundejerforening
Dronninggårds Alle 94 B Holte Hovedstaden
45 41 20 14
Paradissøens Grundejerforening
Paradishegnet 4, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 08 09
Ejerforeningen Rønnebærvej 10
Rønnebærvej 10/112 Holte Hovedstaden
45 42 03 63
Øllekolle Grundejerforening v. Tisvilde Strand
Højleddet 49, Gl. Holte Holte Hovedstaden
45 80 52 86
"De 13" Grundejerforening
Rude Vang 4 Holte Hovedstaden
45 42 52 61
"De 25" Grundejerforening
Rude Vang 27 A Holte Hovedstaden
45 41 06 56
Bjerggården Grundejerforening
Bjerggårdsvænget 9, Gl. Holte Holte Hovedstaden
45 80 52 00
Carlsmindparken Grundejerforening
Carlsmindeparken 5, Søllerød Holte Hovedstaden
45 50 55 40
Dalby Hals, (omr. IV)
Højbjerggårdsvej 31, Øverød Holte Hovedstaden
45 41 45 65
Dronninggård Hvide By Grundejerforening
Vejlemosevej 51 Holte Hovedstaden
45 41 21 09
Gl. Ege Grundejerforening
Højbjerggårdsvej 47, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 35 75
Gl. Holte og Omegns Grundejerforening
Hyldehegnet 8, Gl. Holte Holte Hovedstaden
45 80 19 14
Grundejerforeningen Ejbybro
Bakkefaldet 5, Gl. Holte Holte Hovedstaden
45 80 42 44
Grundejerforeningen Grønnesse Bakker
Agnetevej 3 Holte Hovedstaden
45 42 33 14
Højbjerggård Grundejerforening
Højbjerggårdsvej 27, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 27 43
Højtofte Grundejerforening
Højleddet 55, Gl. Holte Holte Hovedstaden
45 80 90 12
Kuben Grundejerforening
Frederik Clausens Vænge 25, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 47 50
Lille Sandbjerg Grundejerforening
Vejdammen 58, Gl. Holte Holte Hovedstaden
45 80 62 53
Lyngskrænten Grundejerforening
Lyngskrænten 29, Søllerød Holte Hovedstaden
45 80 21 64
Parcelgården I Grundejerforening
Granholmen 35 Holte Hovedstaden
45 42 19 83
Pilekæret Grundejerforening
Pilekæret 41, Gl. Holte Holte Hovedstaden
45 80 26 36
Pindehuggervangs Ejerlaug
Pindehuggervang 11 D, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 39 15
Rudehaven Grundejerforening
Rude Vang 38 Holte Hovedstaden
45 42 36 36
Rudehøj Park Grundejerforening
Rudehøj Park 14 Holte Hovedstaden
45 41 45 01
Rudekæret Vej- og Grundejerforening
Rudekæret 6, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 23 52
Rudersdal Grundejerforening
Rudegårds Alle 16 Holte Hovedstaden
45 42 40 64
Rudesø Ejerlaug
Rudesøvej 5 A, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 09 22
Rydholt Grundejerforening
Rydholt 13, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 49 36
Skovly Grundejerforening
Borgmester Schneiders Vej 56, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 58 50
Sokkelund Grundejerforening
Kong Valdemars Vej 54 B, Søllerød Holte Hovedstaden
45 50 54 55
Sydskræntens Ejer- og Vejlaug
Sydskrænten 23, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 00 32
Søllerødlund Ejerlaug
Søllerødlund 23, Søllerød Holte Hovedstaden
45 42 18 21
Søparken Grundejerforening
Søterrassen 14, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 01 14
Vidnæsdal Grundejerforening
Vidnæsdal 9, Gl. Holte Holte Hovedstaden
45 80 37 31
Øverød Industrikvarter Ejerlaug
Skovlytoften 24, Øverød Holte Hovedstaden
45 42 00 40
Øverødgård Grundejerforening
Højbjerg Vang 44, Øverød Holte Hovedstaden

Sidste anmeldelser