Politiske foreninger i Maribo, Sjælland

Det Konservative Folkeparti i Maribo
Vestergade 18, 1. Maribo Sjælland
54 75 65 05
Den Tværpolitiske Forening
Krøngevej 23, Krønge Maribo Sjælland
54 60 71 33
Det Konservative Folkeparti i Holeby
Møllevej 62, Krønge Maribo Sjælland
54 60 69 42
Hunseby Socialdemokratiske Forening
Pilevænget 2, Skelstrup Maribo Sjælland
54 78 41 10
Kristeligt Folkeparti - Maribo Kreds
Møllers Vej 21 Maribo Sjælland
54 76 12 92
SF Ungdom
Birkevænget 2, Hunseby Maribo Sjælland
Socialdemokratiet i Maribo
Margrethes Vej 26 Maribo Sjælland
54 78 38 83
Socialistisk Folkeparti
Lilleøvej 17, Askø Maribo Sjælland
54 71 03 99
Venstre i Maribo Kommune
Kirkevej 8, Hunseby Maribo Sjælland
54 78 05 48
Folkebevægelsen Mod EF-Unionen - Maribo
Hybenvej 21 Maribo Sjælland
54 78 36 58

Sidste anmeldelser